ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอนุรักษ์ฯยื่นหนังสือถอดถอนรองนายกเทศมนตรีแนวร่วมเครือข่ายค้านโรงไฟฟ้า

  • Date : 11/09/2017, 21:40.
กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพา และเครือข่ายรวมทั้งชุมชนบ้านคลองควาย เกือบ200คน ชุมนุมยื่นหนังสือถอดถอนรองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา ซึ่งเป็นแนวร่วมเครือข่ายสงขลา-ปัตตานีค้านโรงไฟฟ้าออกจากตำแหน่งในข้อกล่าวหาขัดขวางการพัฒนาพื้นที่อำเภอเทพา  พร้อมให้กำลังใจประธานกลุ่มฯ ที่ถูกร้องเรียนเรื่องบุกรุกป่าโกงกาง
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพา กลุ่มเลี้ยงปลากระพง และชุมชนในพื้นที่ ม.8 บ้านคลองควาย ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เกือบ 200 คน ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเทพาขอให้ถอดถอน นายอิสดาเรส หะยีเด รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา ซึ่งเป็นแนวร่วมเครือข่ายสงขลา-ปัตตานีค้านโรงไฟฟ้า ออกจากตำแหน่ง   พร้อมให้กำลังใจกับนายฮามะ บากา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน ซึ่งถูกร้องเรียนเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองควาย ทั้งๆที่ทางกลุ่มฯ เป็นผู้พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
โดยที่ผ่านมา นายอิสดาเรส หะยีเด รองนายกเทศบาลตำบลเทพา ได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนอำเภอเทพา ซึ่งมีนายฮามะ บากา เป็นประธานกลุ่มฯ ในข้อหาบุกรุกทำลายป่าชายเลน คลองตูหยง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา  แต่ทางกลุ่มฯได้ชี้แจงว่า การดำเนินงานของกลุ่มฯ นั้นมีภารกิจในการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเทพา   ดังนั้นข้อร้องเรียนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก  จึงขอให้นายอำเภอเทพาพิจารณาการกระทำของนาย อิสดาเรส  และถอดถอนจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
 
ทั้งนี้ในการตัดแต่งกิ่งป่าโกงกาง ทางกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำ  ได้ทำประชาคมในหมู่บ้านแล้ว ให้เข้าใจตรงกันว่าเพื่อไม่ให้ทางน้ำปิด และชุมชนชาวประมง สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งในการตัดแต่งกิ่ง ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวชุมชนกันเป็นจำนวนกว่า100 คน   การที่กลุ่มอนุรักษ์ฯถูกกล่าวหาจาก คนที่ไม่เข้าใจบริบทของชุมชน จึงต้องออกมารวมกลุ่มกัน เรียกร้องขอความเป็นธรรม 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด