ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.เจรจาจับมือเป็นทีมเดียวกับเชฟรอน ประมูลสู้คู่แข่งรายใหม่ในแหล่งเอราวัณ

  • Date : 11/09/2017, 19:40.
ปตท.สผ.เจรจาจับมือเป็นพันธมิตร เชฟรอน ประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ เป็นทีมเดียวกัน แต่มีเงื่อนไขที่ต้องได้สัดส่วนการถือหุ้นมากขึ้นกว่าที่เคยถืออยู่เดิม  พร้อมหนุนให้รัฐกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลต้องรับพนักงานคนไทยที่มีประสบการณ์ในแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยในสัดส่วนที่มากกว่า80%
 
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทาน  ในปี2565และ2566  โดยรอเพียงรัฐประกาศทีโออาร์การประมูลออกมาเท่านั้น 
 
ทั้งนี้ในส่วนของการประมูลแข่งขันในแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณที่มี กลุ่มเชฟรอนเป็นโอเปอเรเตอร์ และถือหุ้นใหญ่อยู่ โดยที่ปตท.สผ.ร่วมถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณ3-5%นั้น กำลังมีการเจรจากับเชฟรอน เพื่อที่จะขอถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งหากบรรลุข้อตกลงตามที่บริษัทต้องการ  ปตท.สผ.ก็จะจับมือกับเชฟรอน ในการประมูลแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ  แต่หากการเจรจาไม่บรรลุผล ปตท.สผ. ก็คงจะต้องเป็นคู่แข่งกับเชฟรอน แทน
 
ในขณะที่แหล่งปิโตรเลียมบงกช ที่ปตท.สผ.เป็นผู้รับสัมปทานและเป็นโอเปอเรเตอร์ อยู่เดิมนั้น บริษัท ยังจะจับมือกับพันธมิตรรายเดิม ที่ร่วมถือหุ้นกันอยู่  เพื่อเข้าประมูลแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งด้วย  
 
นายสมพร กล่าวด้วยว่า การเจรจาเพื่อที่จะจับมือกันกับผู้รับสัมปทานรายเดิมในการเข้าประมูลแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามา ในแหล่งปิโตรเลียมทั้งเอราวัณและบงกช นั้น ถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ของประเทศ ที่จะทำให้การผลิตปิโตรเลียมมีความต่อเนื่อง 
 
สำหรับประเด็นที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะมีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้ในทีโออาร์ประมูลว่า ผู้ชนะประมูลจะต้องรับพนักงานคนไทยที่มีประสบการณ์ทำงานในแหล่งเอราวัณและบงกช ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า80%นั้น  ปตท.สผ.เห็นว่า ในข้อเท็จจริง รัฐควรจะกำหนดสัดส่วนให้สูงขึ้นกว่านี้ เพราะปัจจุบันในการทำงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ก็เป็นพนักงานคนไทยเกือบทั้งหมดอยู่แล้ว  
กลับสู่ข่าวทั้งหมด