ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสนอโครงการซื้อไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม จากกัมพูชา ให้ครม.รับทราบ 22ส.ค.นี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เผย สนพ.จะเสนอโครงการซื้อไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม จากกัมพูชา ให้คณะรัฐมนตรี รับทราบความคืบหน้า ในการประชุม22 ส.ค.2560นี้ ในขณะที่รองปลัดกระทรวงพลังงาน แจงประโยชน์โครงการได้น้ำจากเขื่อน300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม ของประเทศกัมพูชา เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบและพิจารณารายละเอียดของโครงการ ในวันพรุ่งนี้(22 ส.ค. 2560)  
 
นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม ที่กัมพูชา เป็นเพียงโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 24 เมกะวัตต์ ซึ่งนอกจากจะได้ไฟฟ้าแล้ว ยังได้ประมาณน้ำจากเขื่อน 300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มาสนับสนุนความต้องการใช้น้ำจืดในภาคตะวันออก ซึ่งไทยกำลังพัฒนาเป็นพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับการลงทุนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ EEC ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวได้ดีขึ้นในอนาคต
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม ที่กัมพูชา นั้น มติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 15  พ.ค. 2560 ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงมนัม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยและกัมพูชา ตั้งแต่ 3 ก.พ. 2543 ต่อมา18-19 ธ.ค. 2558 นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา ได้หารือความร่วมมือโครงการเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านพลังงานและการบริหารจัดการน้ำร่วมกันแบบบูรณาการ และเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทาน รับไปเตรียมการวางแผนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในเขต EEC 
 
เบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้เลือกรูปแบบดำเนินโครงการโดยตั้งโรงไฟฟ้าฝั่งกัมพูชาขนาด 24 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 105.6 ล้านหน่วยต่อปี ราคาค่าไฟฟ้า 10.75 บาทต่อหน่วย มูลค่าไฟฟ้า 2.60 บาทต่อหน่วย และมูลค่าน้ำ 2.87 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการนี้ทางกัมพูชาจะไม่คิดค่าน้ำ รวมทั้งมอบหมายให้บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถร่วมพัฒนาโครงการจากบริษัท Steung Meteuk Hydropower จำกัด (SMH) 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด