ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กพช.อนุมัติปั๊มชาร์จรถEVเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามระบบTOU ที่กลางวันอัตราแพงกว่ากลางคืน

กพช.  อนุมัติปั๊มชาร์จรถ EV คิดค่าไฟได้ เป็นอัตราชั่วคราว ตามTOU โดยกลางวันคิดอัตราแพงที่4.10 บาทต่อหน่วย ส่วนช่วงกลางคืนและเสาร์ อาทิตย์ คิดอัตราถูกลง ที่2.60 บาทต่อหน่วย หวังช่วยส่งเสริมการใช้รถ EV ให้มากขึ้นพร้อมมอบ กกพ.พิจารณาอัตราค่าบริการแบบถาวรที่เหมาะสมในอนาคต 
 
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่31ก.ค.2560 ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย  โดยเห็นชอบให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าสามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศเรื่องอัตราค่าบริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในระยะแรก เพื่อรองรับการใช้งานรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า (โครงการนำร่อง) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (เทียบเท่าอัตราค่าไฟของกิจการขนาดกลาง) เป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะมีอัตราค่าไฟฟ้าถาวรสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสถานีอัดประจุในการขออนุญาตต่างๆ
 
ทั้งนี้ มติดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานรถ EV อย่างแพร่หลาย ซึ่งสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในลักษณะอัตราชั่วคราวตาม "อัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา(TOU)" แบ่งเป็นกลางวันคิดในราคา 4.10 บาทต่อหน่วย และกลางคืน และเสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงออฟพีค คิดอัตรา 2.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ต่อเมื่อ กพช.ได้ส่งมติดังกล่าวให้กับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ได้ทราบและทาง กกพ.จะแจ้งให้การไฟฟ้าประกาศระเบียบเพื่อให้เกิดผลใช้จริงต่อไป  อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการปั๊มชาร์จรถ EV จะมีการพิจารณาเป็นอัตราถาวรในอนาคต  โดยทาง กกพ.จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด