ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟเขียวให้กฟผ.จัดหาLNGนำเข้า1.5ล้านตันต่อปีพร้อมแยกธุรกิจออกจากกิจการไฟฟ้า

  • Date : 31/07/2017, 19:38.
ที่ประชุมกพช.ไฟเขียวให้กฟผ. จัดหาLNGนำเข้าไม่เกิน1.5ล้านตันต่อปี ภายในปี2561 โดยใช้หลักเกณฑ์การนำเข้าแบบเดียวกับ ปตท. โดยที่กฟผ.จะต้อง แยกธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายก๊าซออกจากกิจการผลิตไฟฟ้าให้เกิดความชัดเจน  พร้อมย้ำราคาLNGที่กฟผ.นำเข้าจะต้องไม่แพงหรือมีผลกระทบต่อค่าไฟให้น้อยที่สุด 
 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2560  ว่าที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ทั้งระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาและการให้บริการ  เพื่อผู้บริโภคได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม  โดยเห็นชอบหลักการและแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยให้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบต่างๆ ในระยะที่ 1  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดแข่งขันเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดหาก๊าซ LNG รายใหม่ จากเดิมที่มี ปตท. แต่เพียงรายเดียว ในปริมาณการจัดหา LNG ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี และเริ่มจัดหาภายในปี 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์การนำเข้าเช่นเดียวกับ ปตท. 
 
ทั้งนี้ กฟผ.จะต้อง แยกธุรกิจการจัดหาและจำหน่ายก๊าซออกจากกิจการผลิตไฟฟ้าให้เกิดความชัดเจน  ในขณะที่ปตท.ก็จะต้อง แยกธุรกิจท่อส่งก๊าซทางบัญชีออกจากระบบจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission System Operator หรือ TSO) ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ.   โดยที่ประชุมกพช. ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) เป็นหน่วยงานในการ บริหารนโยบายการจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงติดตามอุปสงค์และอุปทานของก๊าซ LNG ให้มีความเหมาะสม สำหรับการดำเนินการในระยะที่ 2 และ 3 คือ ระยะเปลี่ยนผ่านจนถึงเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปศึกษาการดำเนินงาน และให้นำกลับมาเสนอ กบง. และ กพช. พิจารณาตามลำดับต่อไป
 
พลเอกอนันตพร กล่าวด้วยว่า  การที่รัฐต้องการให้ กฟผ.เข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหม่ในธุรกิจจัดหา LNG  เพราะในอนาคตกฟผ.จะหมดสัญญาซื้อก๊าซกับบ ปตท. จึงต้องการให้ธุรกิจเกิดการแข่งขัน ผู้บริโภคได้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม   โดยLNG ที่กฟผ.นำเข้า จะต้องไม่แพงหรือกระทบค่าไฟให้น้อยที่สุด
 
นอกจากนี้ กพช.ยังรับทราบการรายงานความคืบหน้าผลการศึกษาโครงการก่อสร้างคลังรับ LNG ลอยน้ำ(Floating Storage and Regasification Unit- FSRU) ที่ดำเนินการโดย ปตท. ใน 2 พื้นที่ คือ FSRU ในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ ขนาด 2 ล้านตันต่อปี วงเงินลงทุน 2.6 หมื่นล้านบาท และFSRU ในเมียนมา ที่เมืองกันบ็อก ขนาด 3 ล้านตันต่อปี เงินลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งโครงการมีความเป็นไปได้ แต่ กพช.ให้ไปศึกษาแผนการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด