ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดประมูลเอราวัณ บงกช รัฐต้องเน้นเรื่องการผลิตปิโตรเลียมที่ต่อเนื่อง

  • Date : 27/07/2017, 8:58.

"คุรุจิต"แนะรัฐเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกช ต้องให้ความสำคัญกับการผลิตปิโตรเลียมที่ต่อเนื่อง ระบุเงื่อนไขทีโออาร์ประมูลต้องจูงใจนักลงทุน เชื่อรัฐมีเหตุผลที่ชี้แจงได้หากต้องใช้ระบบบริหารจัดการผลประโยชน์แบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบสัมปทาน 

นายคุรุจิต นาครทรรพ  ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเปิดประมูลเพื่อคัดเลือกเอกชนเข้ามาบริหารจัดการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุปี 2565และ 2566  (แหล่งเอราวัณและบงกช) ว่า ความสำคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้การผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสัมปทานดังกล่าวนั้น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด โดยเงื่อนไขการประมูล(TOR)ที่เหมาะสมนั้น  ต้องเป็นที่น่าสนใจและจูงใจให้นักลงทุนหลายรายให้เข้าร่วมประมูล  และต้องมั่นใจว่าจะเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการดำเนินการผลิตปิโตรเลียมได้จริงเท่านั้น  เพราะหากได้ผู้ที่ชนะการประมูลที่เสนอผลประโยชน์สูงสุด แต่ผลิตปิโตรเลียมไม่ได้จริง ก็จะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย
 
ทั้งนี้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด นั้นได้ออกมาบังคับใช้แล้ว ซึ่งภาครัฐจะเลือกใช้ระบบบริหารจัดการผลประโยชน์แบบใด(ระบบสัมปทาน,ระบบแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC,ระบบจ้างบริการ หรือ SC) ก็เชื่อว่ารัฐคงจะมีเหตุผลชี้แจงได้ 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด