ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.ตั้ง"ธรรมยศ ศรีช่วย"เป็นปลัดพลังงานคนใหม่

ครม.ตั้ง “ธรรมยศ ศรีช่วย” ขึ้นปลัดกระทรวงพลังงานคนที่7 วงในเผยสไตล์การทำงานเป็นคนติดดิน ถึงลูกถึงคน ขวัญใจลูกทุ่ง เหมาะขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ของรัฐบาล   

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกจำประสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 25ก.ค. 2560 มีมติแต่งตั้งนายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2560 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC) รายงานว่า ชื่อของ นายธรรมยศ ศรีช่วย ถือเป็นตัวเต็งตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน มาตั้งแต่ต้น เนื่องจากคู่แข่งที่มีอาวุโสกว่า และเป็นเพื่อนรักของนายธรรมยศ อย่างนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ยอมหลีกทางให้โดยบอกกับคนใกล้ชิด รวมทั้งตัวนายธรรมยศว่า ไม่ขอเป็นคู่แข่ง ซึ่งทั้งนายธรรมยศ และนายวิฑูรย์ เหลืออายุราชการอีก1ปี  โดยจะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย. 2561

สำหรับนายธรรมยศ นับเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนที่7 โดยปลัดกระทรวงคนแรกคือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ,คนที่สองคือนาย พรชัย รุจิประภา  คนที่สาม นายณอคุณ สิทธิพงศ์ คนที่สี่ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ คนที่ห้านายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน2รอบ ) และคนที่หก นายคุรุจิต นาครทรรพ

นายธรรมยศ  เกิดเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2501 ปัจจุบันอายุ 59 ปี สำหรับประวัติการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และปี พ.ศ. 2526 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยคนที่เคยร่วมงานกับนายธรรมยศ เล่าว่า นานธรรมยศ มีสไตล์การทำงานแบบติดดิน ถึงลูกถึงคน  ตรงไปกันมา ออกแนวลูกทุ่ง เป็นกันเองกับชาวบ้าน  เหมาะกับการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  ในยุคนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ประวัติการทำงานนายธรรมยศ ศรีช่วย

· 2542 – 2543 วิศวกรรมไฟฟ้า 8 วช สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

· 2543 – 2546 ผู้อำนวยการส่วน (วิศวกร 8) สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

 · 2546 – 2548 หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

 · 2548 – 2550 ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

 · 2550 – 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 · 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 · 1 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน

 การอบรมที่สำคัญ

 · 8 เม.ย. 47 - 19 พ.ค. 47 นักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลังงาน

· 2 พ.ย. 48 - 14 ก.ย. 49 หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

· 29 มิ.ย. 50 - 20 ก.ย. 50 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

· 6 ต.ค. 52 - 15 ก.ย. 53 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

· 2559 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการจัดการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

· 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 · 2551 ประถมาภรณ์ข้างเผือก (ป.ช.)

· 2556 มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด