ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทสรุปเซต้า2016รวมประเด็นสำคัญเสนอรัฐ

บทสรุปเซต้า2016 รวมประเด็นสำคัญการประชุมเสนอภาครัฐพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ เซต้า2016 เปิดเผยถึงงาน เซต้า2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยก่อให้เกิดความสนใจและตระหนักด้านพลังงานมากขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมงานจากหลากหลายประเทศ พร้อมกันนี้ได้รับการชื่นชมว่าสามารถจัดหัวข้อสัมมนาได้หลากหลายและมีมุมมอง
ที่กว้างขวาง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการพลังงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จะมีการสรุปสาระสำคัญการประชุมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและนำเสนอต่อภาครัฐ  โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตสินค้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทั่วโลกตระหนักถึงและมีความต้องการให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ทำให้เทคโนโลยีด้านพลังงานกลายเป็นทางออกที่สำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ภาครัฐต้องชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานหลัก เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก กับการนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ก็ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพง ว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสมกับประเทศด้วย

 สำหรับปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมชมนวัตกรรมพลังงานจำนวนมากตามเป้าหมาย 1,500 คนต่อวัน รวมตลอดงานเกือบ 5,000 คน และมีการจับคู่ทางธุรกิจด้วย ดังนั้นในปีหน้าคณะทำงานวางแผนจะจัดงานเซต้า ขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย. 2560 ต่อไป

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด