ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังงาน-วช.พอใจ"เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"จบงานยอดขายรวม24ล้านบาท

  • Date : 27/03/2016, 17:50.

“พลังงาน” ร่วม “วช.”จัดพิธีปิดงาน ”เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” เผยยอดรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 24 ล้านบาท ยอดประชาชนเที่ยวชมงานกว่า 5 หมื่นคน พร้อมจัดเอ็มโอยู ม.เทคโนโลยีสุรนารี กับเทศบาล4แห่ง ต่อยอดงานวิจัย แก้ไขปัญหาขยะ

 นาย.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า งาน“เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ภายใต้โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคมที่ผ่านมานั้น  โดยภาพรวมการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี    มีประชาชนสนใจมาเที่ยวงานตั้งแต่เปิดตลาดจนปิดตลาด จำนวน 54,901คน สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงานอยู่ที่จำนวน 24,040,630 บาท ซึ่ง สินค้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลือกซื้อมากที่สุดอันดับต้นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน  สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5  สินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าชุมชนจาก แหล่งผลิตปิโตรเลียม สินค้าจากกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทน  เป็นต้น

 ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ส่วนใหญ่ชื่นชอบรูปแบบการจัดงาน และมีความพึงพอใจในร้านจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด   นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าพลังงานแล้ว “ตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ยังได้เปิดเวทีให้มีการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้เป็นธุรกิจทำเงิน  โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจับคู่ผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยี คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองปัก  เทศบาลตำบลพิมาย เทศบาลตำบลด่านขุนทด ในการใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 293.6 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการร่วมลงทุน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง จัดสรรงบประมาณมาสมทบในการดำเนินการนำเทคโนโลยีไปใช้กำจัดขยะ        ของตนเองในลักษณะกระจายศูนย์ โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ผลักดันให้เกิดการลงทุน ในการนำงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาขยะและกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน ส่งท้ายในพิธีปิด “ตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” อย่างเป็นทางการ

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด