ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท. เร่งแก้ไขแหล่งเจดีเอปิดซ่อมฉุกเฉิน คาดจะแล้วเสร็จ 12 ก.ค. นี้

ปตท. เร่งติดตามแก้ไขแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ปิดซ่อมฉุกเฉินจากเหตุอุปกรณ์ชำรุด  คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 ก.ค. นี้  ระบุ ระหว่างซ่อม ปตท. ได้จัดหาเชื้อเพลิงทดแทนให้โรงไฟฟ้าในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ และจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีเพิ่มในพื้นที่ภาคใต้เพื่อลดผลกระทบของผู้ใช้พลังงาน

นายนพดล  ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า จากเหตุอุปกรณ์ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) ชำรุด  ทำให้ต้องหยุดการผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เมื่อ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา นั้น  ปตท. ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ซ่อมแซมแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ เอ-18  กับบริษัทผู้ผลิตฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน  โดยผู้เชี่ยวชาญได้เข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายแล้ว ปรากฏว่าพบความเสียหายที่ปล่องเผาไหม้แรงดันสูงทั้งสองปล่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิต จึงจำเป็นต้องหยุดการส่งก๊าซฯ ทั้งหมด และรายงานแผนการซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ระหว่างนี้ ปตท. ได้บริหารการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า รวมถึงจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้เพื่อลดผลกระทบของผู้ใช้พลังงาน และในส่วนของก๊าซฯ จากแหล่งนี้ที่จ่ายไปยังภาคตะวันออกนั้น ปตท. ได้เรียกรับก๊าซฯ จากแหล่งอื่นเข้ามาเสริม และใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวมาทดแทน

ทั้งนี้  ปตท. ได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยในช่วงที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดหาเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับการผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะ จ. สงขลา เป็นน้ำมันดีเซล โดยจัดส่งโดยรถ วันละ 1 ล้านลิตร และจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ จ. กระบี่ เป็นน้ำมันเตา ขนส่งโดยเรือ เที่ยวละ 2 ล้านลิตร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันปริมาณเชื้อเพลิงสำรองยังมีเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ผู้ผลิตก๊าซฯหยุดผลิต

สำหรับผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ปตท. ได้เพิ่มปริมาณก๊าซฯ จากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักราชบุรีจัดส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้รวมปริมาณจัดส่งก๊าซฯ ไม่น้อยกว่า 55 ตันต่อวัน  ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถขนส่งก๊าซและพนักงานขับรถ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยร่วมกันของผู้ใช้รถบนท้องถนน นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุส่วนกลางและสถานีวิทยุในท้องถิ่น  รวมถึงประชาสัมพันธ์ในสถานีบริการฯทั้งในและนอกพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาครจนถึงจังหวัดปัตตานี ผ่านสื่อเอกสารเผยแพร่และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีได้รับทราบและวางแผนการใช้เชื้อเพลิงล่วงหน้า  อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังคงจำเป็นต้องปิดสถานีบริการเอ็นจีวีจำนวน  6 แห่งเช่นเดิม จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

"ปตท. ขออภัยในความไม่สะดวกของผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และขอขอบคุณผู้ใช้รถเชื้อเพลิง 2 ระบบ (น้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี) ที่ให้ความร่วมมือปรับใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงเวลานี้ การปิดซ่อมแซมแหล่งก๊าซเจดีเอ เอ-18  ในครั้งนี้ถือเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  ปตท. จะทำหน้าที่ประสานติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการพลังงานอย่างดีที่สุด  โดยผู้ใช้พลังงานสามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการ ได้ทาง PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง" นายนพดล กล่าว 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด