ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานยันไม่รับซื้อไฟจากโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ฯเพิ่มอีก

  • Date : 29/06/2017, 16:35.

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ยืนยันไม่เปิดรับซื้อเพิ่มโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  แม้จะมีโควต้าเหลืออีก 47.48 เมกะวัตต์  ในขณะที่ เปิดทาง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ สร้างโรงไฟฟ้าก๊าซ5,000 เมกะวัตต์ ได้ตามแผน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีการจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน(โซล่าร์ฟาร์ม)สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เฟส 2 ที่ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก 38 ราย และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขาย 171.52 เมกะวัตต์  ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย การรับซื้อ 219 เมกะวัตต์   ว่า ในส่วนของโควต้าที่เหลือ จำนวน  47.48 เมกะวัตต์  จะไม่มีการนำไปเปิดรับซื้อเพิ่มอีก  เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ไม่ได้อนุมัติให้เปิดเพิ่ม ซึ่งเท่ากับจบโครงการโซลาร์ราชการและสหกรณ์แล้ว

อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังมีโครงการที่เตรียมจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปลายปี 2560 นี้ เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)แบบผสมผสาน(ไฮบริด) ประมาณ 300 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการอื่นๆอีกแต่ภาครัฐจะต้องประเมินความเหมาะสมก่อน

ส่วนการปรับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 5 แผน ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว(PDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(GAS) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(OIL) ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดว่าสิ้นปี 2560 นี้

พล.อ.อนันตพร  กล่าวด้วยว่า กระทรวงพลังงานยังคงให้เครือกัลฟ์สร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 5,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาที่เครือกัลฟ์ชนะการประมูลตั้งแต่ปี 2556 โดยหากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆในการประมูลที่ผ่านมา ทางกัลฟ์สามารถดำเนินการได้ตามกติกา  อย่างไรก็ตามถ้าเครือกัลฟ์จะมีข้อเสนอใดๆ เช่น การปรับแผนลดกำลังการผลิต ก็สามารถเสนอกระทรวงพลังงานมาได้ ซึ่งจะมีการพิจารณาไปตามความถูกต้องเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 5,000 เมกะวัตต์ของเครือกัลฟ์นั้น จะเข้าระบบตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP 2015 โดยทยอยแบ่งเข้าระบบในปี 2564 ปี2565 ปี 2566 และปี 2567 ซึ่งจะเข้าระบบปีละ 1,250 เมกะวัตต์

กลับสู่ข่าวทั้งหมด