ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ38รายชื่อผู้ผ่านการจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์การเกษตรอย่างเป็นทางการ

  • Date : 29/06/2017, 0:35.

กกพ.รับรองผลจับสลากโครงการ โซลาร์ฟาร์มของหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร38รายรวมปริมาณการเสนอขาย171.52เมกะวัตต์ พร้อมประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ  โดยเปิดให้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.      มีมติรับรองผลการจับสลาก เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านกระบวนการจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร หรือ “โซลาร์ฟาร์ม”  ที่ได้ดำเนินการจับสลากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่จับสลากและได้รับคัดเลือกในการยื่น ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในขั้นตอนที่สอง รวมจำนวน 38 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกพื้นที่ 171.52 เมกะวัตต์  จากเป้าหมายรวมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์

โดยแบ่งเป็นโครงการจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การ ที่รัฐจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ) จำนวน 11 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 52.52 เมกะวัตต์ และโครงการจากสหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์ภาคการเกษตร/สหกรณ์นิคม/สหกรณ์ประมง) จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 119.00 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนโครงการของหน่วยงานราชการ หรือสนับสนุนโครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อมายื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 โดยภายเดือนกรกฎาคม สำนักงาน กกพ. จะจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมลงทุนและผู้สนับสนุนโครงการต่อไป 

สำหรับรายชื่อผู้ที่จับสลากและได้รับคัดเลือกในการยื่น ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในขั้นตอนที่สอง รวมจำนวน 38 ราย ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด