ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ได้38ราย 171เมกะวัตต์ ผ่านการจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรเฟส2

“กกพ.” ประกาศผลจับสลากโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อย่างไม่เป็นทางการแล้ว มีหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกรวม 38 ราย(ส่วนราชการ11 ราย และสหกรณ์ภาคการเกษตร27 ราย ) จาก636 รายที่ผ่านคุณสมบัติ หรือ คิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกพื้นที่ รวม 171.52 เมกะวัตต์ 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจับสลาก เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติในรอบแรก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร หรือ “โซลาร์ฟาร์ม” ที่มีสิทธิจับสลาก ทั้งสิ้นจำนวน 636 ราย ว่า สำนักงาน กกพ. สามารถนำผลการจับสลากมาประมวลผลการคัดเลือก  ผู้มีสิทธิจากหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พร้อมทั้งการประมวลผลจัดอันดับจำนวนโครงการในแต่ละเป้าหมายการจัดหาตามพื้นที่ที่สามารถป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (Feeder) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งสิ้นจำนวน  38 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าที่รวมทุกพื้น รวม 171.52 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเป้าหมายรวมไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ แบ่งประเภทและเป้าหมายการจัดหาตามพื้นที่

 สำหรับ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นโครงการจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การ ที่รัฐจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ) จำนวน 11 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 52.52 เมกะวัตต์ และโครงการจากสหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์ภาคการเกษตร/สหกรณ์นิคม/สหกรณ์ประมง) จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 119.00 เมกะวัตต์

“กกพ. จะพิจารณารายชื่อผู้ที่ผ่านกระบวนการจับสลาก และประกาศผลอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน นี้ โดยปิดประกาศที่สำนักงาน กกพ. และทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนยื่น    คำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าต่อไป” นายวีระพล กล่าว

สำหรับรายชื่อของโครงการที่ผ่านการประเมินผลเบื้องต้น ทั้งในส่วนของรหัสวงจร หม้อแปลง สถานี และพื้นที่ และการจับสลาก จำนวน38 รายประกอบด้วย

1.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์) สมุทรปราการ

2.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานรักษาความปลอดภัย)นนทบุรี

3 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) สุพรรณบุรี

4 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี) ราชบุรี

5.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี) ฉะเชิงเทรา

6.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว) จันทบุรี

7.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี) กาญจนบุรี

8.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี) สระบุรี

9.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(โรงพยบาลทหารผ่านศึก)กรุงเทพมหานคร

10.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานกิจการพลังงาน) กรุงเทพมหานคร

11.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ)กรุงเทพมหานคร

12.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่สีทองจำกัด   หนองคาย

13.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ขอนแก่นจำกัด   ขอนแก่น

 14. สหกรณ์การเกษตรโนนสังจำกัด ขอนแก่น

15.สหกรณ์โคนมศรีธาตุจำกัด ขอนแก่น

16.สหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์จำกัด อุดรธานี

 17.สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิจำกัด  ชัยภูมิ

18.สหกรณ์การเกษตรบัวลายจำกัด ชัยภูมิ

19.สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด  นครราชสีมา

 20.สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด  นครราชสีมา

21.สหกรณ์การเกษตรโนนไทยจำกัด  นครราชสีมา

22. สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำจำกัด บุรีรัมย์

23.สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต้ำ เมืองพะเยาจำกัด พะเยา

24.สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่ จำกัด  แพร่

25.สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนาจำกัด  กำแพงเพชร

26.สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด  เพชรบูรณ์

27.สหกรณ์การเกษตรชนแดน  เพชรบูรณ์

28.สหกรณ์การเกษตรกะทูน จำกัด  สุราษฎร์ธานี

29.สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จำกัด   สุราษฎร์ธานี

30.สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิมจำกัด  สุราษฎร์ธานี

31.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดินนาจำกัด  กระบี่

32.สหกรณ์การเกษตรลำทับจำกัด  กระบี่

33.สหกรณ์การเกษตรคลองยาจำกัด  กระบี่

34.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยพลูหนัง จำกัด กระบี่

35.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดดจำกัด  พังงา

36. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ตรัง จำกัด  ตรัง

37.สหกรณ์การเกษตรพูนสุขจำกัด  ระนอง

38.สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธ์ จำกัด   สงขลา

 

 

 

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด