ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานหวังประสบการณ์นอร์เวย์เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนก๊าซของประเทศ

  • Date : 26/06/2017, 16:51.

รัฐมนตรีพลังงานพร้อมนำประสบการณ์ของประเทศนอร์เวย์ในเรื่องของLNG มาปรับใช้ในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) ระยะยาวของไทย  ในขณะที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมเปิดทางผู้ค้าLNG รายอื่นนำเข้าLNG มาแข่งขันกับปตท.ในอนาคต

เมื่อวันที่26มิ.ย. 2560 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาความร่วมมมือด้านLNG ระหว่างนอร์เวย์และไทย ที่ห้องประชุม ชั้น15  ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของLNG  ที่ได้รับเชิญจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงาน เข้าร่วมกว่า 100 คน

งานสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม ที่นอร์เวย์ เมื่อวันที่16-21 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมกับสถานฑูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจLNG  เทคโนโลยี รวมถึงการกำกับดูแลของภาครัฐ เนื่องจากนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในธุรกิจLNG ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการขนส่งและการค้า  

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  กระทรวงพลังงานมีความคาดหวังว่าบทสรุปที่ได้จากงานสัมมนาครั้งนี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan) ระยะ 20 ปี  โดย ต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ของนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่มีทรัพยากรปิโตรเลียมที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า และมีต้นทุนการผลิตก๊าซที่ต่ำกว่าไทย  ได้เล่าถึงแนวทางในการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนของการกำกับดูแล  เทคโนโลยี  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมไปถึงกระบวนการการสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน ว่า ทำอย่างไรจึงทำให้ประเทศของเขาสามารถที่จะเดินหน้าในเรื่องของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้ตามแผน

นอกจากนี้นอร์เวย์ยังมีประสบการณ์ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน หรือRenewable Energy –RE จึงอยากจะฟังมุมมองของทางนอร์เวย์ด้วยว่า ในอนาคตRE โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม จะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหน  มีผลต่อการใช้เชื้อเพลิง LNG อย่างไร เพื่อจะได้ประมาณการการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่และLNG ในอนาคต

“กระทรวงพลังงานมีความคาดหวังว่า บทสรุปที่ได้จากการสัมมนา  ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนก๊าซระยะ20ปี  วึ่งที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างนอร์เวย์ กับไทยในทางวิชาการก็มีกันมาเป็นระยะๆ  ส่วนจะมีความร่วมมมือกันในด้านอื่นๆเพิ่มเติม หรือจะมีการตั้งคระทำงานร่วมกันโดยเฉพาะหรือไม่ การเทคโนโลยี ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเป็นผู้ดูแล  และจัดทำเป็นรายงานเสนอขึ้นมา “ พลเอกอนันตพร กล่าว

พลเอกอนันตพร กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ไทยมีการนำเข้าLNG  ประมาณ5 ล้านตันต่อปี และตามแผนก๊าซ จะต้องมีการนำเข้าLNG ถึงประมาณ 34 ล้านตันต่อปี ในปี2579  ซึ่งการที่ไทยจะซื้อLNG จากนอร์เวย์หรือไม่ ก็อยู่ที่ต้นทุนราคา บวกกับค่าขนส่ง เพราะนอร์เวย์เป็นประเทศที่อยู่ไกลกับไทยมาก  แต่ถ้าหาก เขาสามารถปรับลดต้นทุนและการขนส่งที่แข่งขันราคาได้ กระทรวงพลังงานก็ยินดี พิจารณา   โดยการซื้อLNG นั้นจะพิจารณาจากต้นทุนราคาเป็นหลัก คงไม่ต้องระบุว่าเป็นประเทศใดประเทศหนึ่ง

Mr.Kjetil Paulsen   Ambassador of Norway to Thailand กล่าวว่า ต้องขอบคุณประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงต่างประเทศ ที่จัดงานตั้งนี้ขึ้น  และหวังว่าจะเกิดฟอรัมแลกเปลี่ยนกันระหว่างเอกชนไทยกับนอร์เวย์ เพื่อ นำไปสู่ ความร่วมมือกันที่มากยิ่งขึ้นในอนาคต  โดยLNG ถือเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ที่จะเข้ามารองรับช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิล ไปสู่พลังงานหมุนเวียน

ด้านนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า LNG นำเข้า จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่จะลดปริมาณสำรองลงเรื่อยๆ ซึ่ง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ที่ในอนาคตจะยกระดับขึ้นเป็นกองงาน ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขึ้น เพื่อมาดูแลเรื่องLNG โดยเฉพาะ 

ทั้งนี้การนำเข้าLNG ที่จะเพิ่มมากขึ้น เป็น34 ล้านตันในปี2579 จากปัจจุบันที่มีสัญญานำเข้าระยะยาวอยู่แล้ว5.2 ล้านตัน นั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพยายามที่จะส่งเสริมให้มีผู้ค้าLNG มากรายขึ้นนอกเหนือจาก ปตท. ที่เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียวในขณะนี้  เพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้าในรูปของ Spot  ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จะเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่จะนำเข้าLNG ในปริมาณ1.5 ล้านตันต่อปี โดยใช้พื้นที่คลังรับจ่ายก๊าซLNG ของปตท. ส่วนที่มีการขยายเพิ่มเติม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) แล้ว 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด