ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการ 633รายลุ้นจับสลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์และราชการเฟส2 คึกคัก

  • Date : 26/06/2017, 14:46.

บรรยากาศจับสลากโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร เฟส2 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยคัดจากผู้ผ่านคุณสมบัติ เข้าจับสลาก 633 ราย รวมกำลังการผลิตกว่า 3,089 เมกะวัตต์​  ให้เหลือ 219 เมกะวัตต์   คาดรู้ผลไม่เป็นทางการภายในวันนี้(26มิ.ย.) ในขณะที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการ ที่สำนักงาน กกพ. และทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นี้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ได้เปิดให้มีการจับสลากเพื่อคัดเลือกเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่2  หรือ “โซลาร์ฟาร์ม”แล้วเมื่อวันที่ 26มิ.ย. 2560  ณ ห้องประชุม(HALL) 105 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจับสลากมากถึง 633 ราย รวมกำลังผลิตติดตั้ง ประมาณ 3,089 เมกะวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายที่จะรับซื้อ 219 เมกะวัตต์ หรือสูงกว่าถึง 14 เท่า 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน นอกจากจะกำหนดให้การจับสลาก เป็นไปอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว  กกพ. ยังได้กำหนดให้ทุกกระบวนการจะต้องกระทำต่อหน้ากรรมการสักขีพยาน โดยมาจากหน่วยงานภายนอกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

เราคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้ ทั้งผลจับสลากอันดับของหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการในแต่ละเป้าหมายการจัดหาตามพื้นที่ที่ได้ลงประกาศไว้ ซึ่งหน่วยงานราชการ ไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ สหกรณ์ภาคการเกษตร ไม่เกิน 119 เมกะวัตต์ รวมทุกเขตพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ และการประมวลผลการจัดอันดับของผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนโครงการของหน่วยงานราชการ หรือผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อมายื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในขั้นตอนที่สองต่อไป” นายวีระพล กล่าว

โฆษก กกพ. กล่าวย้ำว่า ลำดับของสลากที่ได้ในวันนี้ กกพ. จะนำไปประมวลผล โดยพิจารณาจากเงื่อนไขศักยภาพของระบบไฟฟ้าตามลำดับเป็นสำคัญ ได้แก่ (1) ไม่เกินศักยภาพของ Feeder (2) ไม่เกินศักยภาพของหม้อแปลง และ (3) ไม่เกินศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้า โดย กกพ. จะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 28 มิ.ย. 2560 ซึ่งจะปิดประกาศที่สำนักงาน กกพ. และทางเว็บไซต์ www.erc.or.th หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนโครงการและผู้สนับสนุนโครงการ ในความพร้อมการดำเนินโครงการด้านต่างๆ ได้แก่ ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งโครงการ ความพร้อมทางการเงินที่ใช้เป็นทุนดำเนินโครงการ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายใน 30 ธ.ค. 2561

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC) ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์และทำข่าวในครั้งนี้ รายงานว่าบรรยากาศการจับสลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร เฟส2 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับความสนใจที่เอกชนมีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิจับสลากผู้สังเหตุการณ์จำนวนมาก และดำเนินการเป็นไปอย่างด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งเบื้องต้น กกพ. คาดว่าจะใช้เวลาในการจับสลาก ประมาณไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ว่า

การจับสลากในครั้งนี้ ปรากฎว่ามีกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 3 รายไม่เข้าร่วมการจับสลาก เบื้องต้นเกิดจากมีการเพิกถอนมติในที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสหกรณ์เอง ทำให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและเข้าจับสลากเหลือเพียง 633 ราย จากเดิมที่ผ่านคุณสมบัติ 636 ราย ส่วนกลุ่มราชการ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เข้าจับสลากมีเพียงองค์การทหารผ่านศึกเท่านั้น   ในขณะที่สถาบันการศึกษา 3 แห่งที่ยื่นคำขอเข้ามาด้วยนั้น ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า   

กลับสู่ข่าวทั้งหมด