ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลใช้มาตรา44ปลดล็อคการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในที่ ส.ป.ก.เฉพาะที่อนุญาตแล้ว

ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่20 มิ.ย. มีมติเห็นชอบให้ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 ในการปลดล็อค .การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  .การติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า และ การทำเหมืองแร่ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบนที่ดินของ ส.ป.ก. ให้สามารถทำต่อไปได้  โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ในขณะที่ข้อมูลจาก สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ระบุ 3 บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก.

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม เมื่อวันที่20 มิ.ย.ว่า  กิจการทั้ง3ประเภทที่จะใช้บังคับตามมาตรา 44 ได้จะ ต้องเป็นส่วนที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ไปแล้ว  ส่วนที่กำลังจะขออนุญาตใหม่นั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าจะนำค่าตอบแทนที่ได้จากการใช้ที่ดินนั้นไปใช้ในการสาธารณประโยชน์  กำหนดเงื่อนไขการคืนประโยชน์ให้สังคม ที่เรียกว่าซีเอสอาร์  และกำหนดแผนการฟื้นฟูที่ดินเป็นระยะด้วย  จึงจะอนุญาตให้ยกเว้นได้ตามมาตรา44

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC) รายงานว่า ก่อนหน้านี้ ทาง สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้เปิดเผยข้อมูลเอกสาร เกี่ยวกับบริษัทผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่ทาง ส.ป.ก.ยังไม่ได้ออกหนังสือยินยอมให้ทำการผลิตปิโตรเลียม   ประกอบด้วย

1.บริษัทแพนโอเรียนท์ รีซอสเซส(ประเทศไทย) ในพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์  อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณา ที่จะคิดค่าตอบแทนผลิตปิโตรเลียม ร้อยละ20 ของราคาประเมินกรมธนารักษ์ และทบทวนมติเดิม 3/55 ที่ให้ใช้ที่ดินผลิตปิโตรเลียมเหลือ5แปลง รวม31ไร่ เป็นระยะเวลา20ปี

 2.บริษัทปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร เนื้อที่580ไร่ ซึ่งส.ป.ก.อยู่ระหว่างการคิดค่าเสียหายกรณีละเมิด (ผลิตปิโตรเลียมโดยไม่ได้รับความยินยอม)  3 บริษัทซีเอ็นนี ซีเอชเค(ไทยแลนด์)จำกัด ที่ตั้งอำเภอ ลานกระบือ กำแพงเพชรเช่นเดียวกัน จำนวน5แปลง    โดยค่าเสียหายทั้ง2 บริษัทดังกล่าวนั้น จะคิดตั้งแต่วันกระทำการละเมิด จนถึงวันที่30 พ.ย.2558 เป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการจัดเก็บค่าเสียหาย

อย่างไรก็ตามต้องรอดูในรายละเอียดของประกาศ มาตรา44 ที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ที่ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ คสช.และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่วมกัน   จึงจะทราบอย่างชัดเจนว่า บริษัทผู้รับสัมปทานทั้ง3 บริษัท  ซึ่งทำให้การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก.ดังกล่าว จะได้การยกเว้นด้วยหรือไม่  

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด