ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกกพ.เข้าตรวจสอบการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า แม่เมาะ 300ล้านบาท

  • Date : 19/06/2017, 19:17.

สำนักงาน กกพ. เร่งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 300 ล้านบาทต่อปี หลังมีเสียงวิจารณ์หนาหู  ว่าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไม่ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  ในขณะที่ กฟผ.เสนอ กกพ. พิจารณา 2 แนวทางบริหารกองทุนฯเพิ่มความโปร่งใส

นางสาว นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน กกพ.ได้รับทราบกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ คณะกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ถึง โครงการที่ทางกรรมการขอใช้เงินไป  แต่ไม่ได้มีโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งๆที่มีวงเงินจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ ทางสำนักงาน กกพ.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและติดตามการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของกองทุนดังกล่าว  

อย่างไรก็ตามในขั้นตอนปกติ การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จะต้องเสนอโครงการมายัง กกพ. เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน โดยโครงการที่เสนอมาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันก่อน  รวมทั้งการดำเนินงานจะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลทุกครั้ง ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังสามารถร้องเรียนการใช้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมมายัง กกพ. ได้ด้วย 

สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะมีเงินเข้ามาประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแต่ละปี คณะกรรมการ กกพ.จะกำหนดหัวข้อสำคัญให้ชาวบ้านไปคิดเสนอโครงการให้สอดคล้องกัน  โดยปี 2560 นี้ กองทุนฯทุกพื้นที่ จะต้องพิจารณาโครงการเกี่ยวกับด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เป็นหลัก  ซึ่งโครงการประจำปี 2561  นั้น กกพ.อยู่ระหว่างการกำหนดให้ผู้ขอรับกองทุนฯ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงิน

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าปีละประมาณ 300 ล้านบาท แต่ กฟผ.ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเงินดังกล่าวจึงไม่สามารถเข้าไปเป็นกรรมการพิจารณาโครงการหรือการใช้เงินของกองทุนฯได้  แต่ได้ทราบเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การใช้เงินดังกล่าวแล้ว ซึ่ง กฟผ. ทำได้เพียงส่งทีมงานไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทาง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์  อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการ กกพ. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารกองทุนฯ ให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นใน 2 แนวทางคือ 1. การพิจารณาใช้เงินจากกองทุนฯ ในอนาคต จำเป็นต้องใช้จ่ายตามแผนพัฒนาท้องที่แบบระยะยาวเท่านั้น โดยหากมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้น ชาวบ้านพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะต้องกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวไว้ และเดินตามแผนอย่างจริงจัง ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ตั้งโครงการตามเห็นสมควรเท่านั้น

และแนทางที่ 2 การเสนอโครงการควรให้ตัวแทนเข้ามาชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันการเสนอโครงการให้ สำนักงาน กกพ.พิจารณาเป็นการเสนอผ่านเอกสารเท่านั้น ซึ่งบางโครงการดีแต่อาจไม่ได้รับการพิจารณา เพราะเขียนโครงการไม่ดีพอ เป็นต้น  
 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด