ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯปรับเพิ่มเงินลงทุนปี2560อีกกว่าหมื่นล้านสร้างโอกาสในธุรกิจLNG

  • Date : 16/06/2017, 19:26.

ปตท.ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องปรับเพิ่มแผนการลงทุนปี2560  หลังจากที่บอร์ด ปตท.ประชุมเมื่อวันที่16มิ.ย. 2560  อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุน อีก 10,338 ล้านบาท จาก จากเดิม 83,661 ล้านบาท เป็น 93,999 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มแผนการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสในห่วงโซ่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG value chain)

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy New Center –ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่16มิ.ย. 2560   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือเรื่อง แจ้งปรับเพิ่มแผนการลงทุนปี2560 ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีเนื้อหาในหนังสือระบุว่า  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน  ขอแจ้งให้ทราบว่า  คณะกรรมการปตท.ในการประชุมครั้งที่6/2560 ได้ทบทวนแผนการลงทุน และอนุมัติให้ปรับเพิ่มแผนการลงทุนปี 2560 จากเดิม 83,661 ล้านบาท เป็น 93,999 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มแผนการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสในห่วงโซ่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG value chain)

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  เกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย เรื่องก๊าซธรรมชาติเหลว  นั้น ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่15 พ.ค. 2560 ได้รับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 – 2566  ในกรณีที่บริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทย ทำให้การผลิตไม่ต่อเนื่องและก๊าซมีปริมาณลดลง จะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศ คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 13,623 ล้านหน่วย หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 1,700 เมกะวัตต์ โดย แนวทางแก้ปัญหาส่วนหนึ่งนั้น  จะต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามาทดแทนมากขึ้น  ดังนั้น กระทรวงพลังงาน  จะต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บสำรองก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เช่น การขยายโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 1 มาบตาพุด จ.ระยอง และเร่งรัดการพัฒนาโครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น รวมถึงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่น รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว หรือกัมพูชา) และรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางออก

กลับสู่ข่าวทั้งหมด