ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบง.เห็นชอบขยายเวลาโซลาร์รูฟท็อปเสรีนำร่องถึงแค่30มิ.ย.นี้

 กบง.เห็นชอบขยายระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี(โซลาร์รูฟท็อปเสรี)แบบไม่ให้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ จากเดิมภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 เป็นวันที่ 30 มิ.ย 2560 โดยหากสิ้นสุดการขยายระยะเวลาแล้ว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อสำนักงาน กกพ. เพื่อยกเลิกใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการ  พร้อมเตรียมเปิดโครงการโซล่าร์รูฟท็อปเสรีขนาดใหญ่ ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบได้ในไตรมาสที่ 3 หรือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 นี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เมื่อวันที่ 7มิ.ย.2560  รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี(โซลาร์รูฟท็อปเสรี)ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่มีการซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ โดยเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะทำงานกำหนดแนวทาง และประสานงาน กำกับติดตามโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ให้ขยายระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับโครงการนำร่อง จากเดิมภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 เป็นวันที่ 30 มิ.ย 2560 ทั้งนี้ หากสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบฯ ดังกล่าว ให้การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อสำนักงาน กกพ. เพื่อยกเลิกใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการ

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเตรียมนำผลมาต่อยอดสำหรับโครงการโซล่าร์รูฟท็อปเสรีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบด้วยโดยคาดว่าจะเปิดโครงการประมาณไตรมาสที่ 3 หรือ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 นี้ พร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบด้วย แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเปิดรับซื้อขนาดเท่าไหร่ เนื่องจากกำลังพิจารณาว่าจะเปิดเป็นแบบโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่หรือเล็ก และจะต้องใช้มิเตอร์อัจฉริยะ(Smart Meter)หรือไม่

“ผลการนำร่องโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี แบบไม่อนุญาตให้ขายไฟฟ้าเข้าระบบที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว พบว่ามีข้อจำกัดที่ต้องปรับปรุงเพื่อต่อยอดไปยังโครงการใหม่คือ ต้องบูรณาการขั้นตอนของใบอนุญาต การประสานความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ในเรื่องของสายส่งด้วย” นายทวารัฐ กล่าว

สำหรับ ข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ภายใต้โครงการนำร่อง การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี  พบว่า มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 184 ราย รวมกำลังผลิต 5.67 เมกะวัตต์ โดยสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว 75 ราย กำลังผลิต 3.09 เมกะวัตต์ และยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าอีก 109 ราย กำลังผลิต 2.58 เมกะวัตต์ โดยยังอยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการนำร่อง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอรายงานสรุปผลให้ กบง. ทราบต่อไป

กลับสู่ข่าวทั้งหมด