ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนแห่ยื่นโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์และส่วนราชการกว่า720รายกว่า3,500MWเกินเป้า18เท่า

  • Date : 05/06/2017, 8:50.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)สรุปยอดรวมการยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ “โซลาร์ฟาร์ม” ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เฟสสอง กว่า 720 ราย รวมกำลังผลิต 3,500 เมกะวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายรับซื้อถึง 18 เท่า  เตรียมประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 14 มิ.ย. 2560 นี้ ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th และจับสลากคัดเลือก 26 มิ.ย. 2560  ที่ไบไทค

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ยอดรวมการยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือโซลาร์ฟาร์ม ในเฟส 2 ปีนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 รวม 5 วันที่ผ่านมานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 720 ราย และคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่  เป็นจำนวน 3,510.46 เมกะวัตต์ และเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ในเฟสสอง จำนวนรวม 219 เมกะวัตต์ ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย

โดยในส่วนของหน่วยงานราชการซึ่งมีเป้าหมายการรับซื้อจำนวน100 เมกะวัตต์ นั้น มีผู้ยื่นคำขอเข้ามาจำนวน200 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3 ราย จำนวน 15เมกะวัตต์ และองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้น(ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ) จำนวน37 ราย รวม185 เมกะวัตต์    ในขณะที่ส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายการรับซื้อ119 เมกะวัตต์ นั้น มีผู้ยื่นคำขอเข้ามามากถึง 680 ราย รวม3,310.46เมกะวัตต์

ทั้งนี้จำนวนคำขอที่ยื่นเข้ามานั้นเป็นส่วนที่เสนอขายในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มากถึง 3,485.46 เมกะวัตต์ สูงจากเป้าหมายการจัดหาของPEA ที่รับเพียง 194  เมกะวัตต์ เกือบ 18 เท่า      

นายวีระพล กล่าวว่า ทางกกพ.จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอเป็นเจ้าโครงการเป็นอันดับแรก เพื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะปิดประกาศเผยแพร่ที่สำนักงาน กกพ. และทางเว็บไซต์ www.erc.or.th และเข้า สู่กระบวนการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ โดยวิธีจับฉลาก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบไทค HALL 105 ชั้น 1 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 น. 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด