ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังงานเตรียมจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนรายภูมิภาคหนุน ระบบMicro Grid

  • Date : 04/06/2017, 22:08.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในแต่ละภาค  เพื่อจัดทำ “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนรายภูมิภาค”และการสร้างโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่และระบบสายส่งขนาดเล็กแบบMicro Grid หวังลดการลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในอนาคต  คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้ก่อนประกาศใช้ปี 2561

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแผนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนของประเทศ  โดยจัดทำเป็นแผนพลังงานทดแทนรายภูมิภาค เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนด ประเภทเชื้อเพลิง และปริมาณรับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่   สอดรับกับความต้องการใช้ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และลดความสิ้นเปลืองในการใช้งบประมาณลงทุนก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในอนาคต

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนในแต่ละภาค ว่าเหมาะสมกับเชื้อเพลิงประเภทใดพร้อมมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้เห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่ 
แผนดังกล่าว จะนำไปสู่การตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล และอยู่ใกล้กับความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยที่จะมีการสร้างระบบสายส่งย่อยแทนระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในลักษณะของMicro Grid

นายอารีพงศ์ กล่าวว่า  หลังจาก พพ.และสนพ.จัดทำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับ กฟผ.แล้ว ก็จะทำเป็นแผนปฏิบัติการเสมือนเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579(พีดีพี 2015) หรือ พีพีดีย่อย ที่กำหนดพื้นที่ไฟฟ้าที่ชัดเจน โดยการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน รายภูมิภาคจะต้องแล้วเสร็จ และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายในปีนี้ เพื่อประกาศใช้ในปี 2561 ซึ่งต่อไปการเปิดประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ก็จะประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน รายภูมิภาคฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ กฟผ. ศึกษาการกำหนดพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้เหมาะสม และจัดทำเป็นแผนแม่แบบการจัดการ (blueprint) เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2558-2579(พีดีพี 2015) ที่กำหนดเฉพาะจำนวนโรงไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้า แต่ไม่ได้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมไว้ ซึ่งการจัดทำแผนที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตก็สามารถปรับแผนให้เหมาะสมในภายหลังได้
ส่วนแผนการลงทุนโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า 500 เควี ของ กฟผ. ช่วงปี 2560-2561 เพื่อเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปยังภาคใต้นั้น ยังจำเป็นที่ กฟผ.ต้องดำเนินการต่อไป เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด