ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ESCO ระบุ 10 ปี ช่วยผู้ประกอบกว่า 100 โครงการลดใช้พลังงาน

ชี้มาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทยสูงเทียบเท่าญี่ปุ่น สหรัฐ และยุโรป จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ เหตุได้รับการการันตีและตรวจสอบได้ชัดเจน

นายอาทิตย์ เวชกิจ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO) เปิดเผยในการสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยกลุ่มบริษัทจัดการพลังงาน” ในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจำปี 2559 หรือ SETA 2016 ว่า บริษัทจัดการพลังงานถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากว่า 10 ปี สามารถสนับสนุนบริษัทต่างๆ ให้เกิดการประหยัดพลังงานลงได้เป็นผลสำเร็จกว่า 100 โครงการ

โดยบริษัทจัดการพลังงานในไทยเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสูงมาก โดยใช้ต้นแบบจากญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรปซึ่งให้บริการทั้งทางด้านวิศวกรรม การบริหารโครงการ การหาแหล่งเงินทุน และการตรวจวัดพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน เป็นต้น ดังนั้นลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงานในไทยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่พิเศษ โครงการขนาดใหญ่ที่ลูกค้าต้องการได้รับการการันตีผลงานการประหยัดพลังงาน ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน และมาเลเซีย ที่บริษัทจัดการพลังงานของประเทศดังกล่าวจะทำหลายหน้าที่แต่ไม่เข้มงวดเท่ากับไทย

“บริษัทจัดการพลังงานไทย เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นผลสำเร็จ มีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีกระบวนการตรวจวัดผลที่ชัดเจน และได้รับการการันตี ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ยาก หรือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ส่วนโครงการเล็กๆ ง่ายๆ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการสามารถจัดการลดใช้พลังงานเองได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดบริษัทจัดการพลังงานเติบโตขึ้นอย่างมาก และได้รับการเชื่อมันจากลูกค้ามากขึ้น เพราะเห็นผลการประหยัดพลังงานและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง” นายอาทิตย์ กล่าว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด