ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังงานไม่กังวลกรณีคืนท่อก๊าซฯ ปตท. เหตุศาลฯชี้ขาดหลายครั้งว่าคืนครบแล้ว

“อนันตพร” เผย กระทรวงพลังงานไม่กังวลกรณีส่งเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยการคืนท่อก๊าซฯ ของ ปตท. อีกครั้ง ระบุศาลฯ เคยวินิจฉัยหลายครั้งแล้วว่า ปตท. ดำเนินการส่งคืนครบถ้วน อย่างไรก็ตาม พร้อมปฏิบัติตามคำชี้ขาด หากมีออกมาอีกครั้ง

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการศึกษาดูงานด้านพลังงานที่ประเทศเดนมาร์ก ถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีหนังสือให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ ปตท. คืนท่อก๊าซธรรมชาติ หลัง คตง. มีคำวินิจฉัยว่า ปตท. ยังคืนท่อก๊าซฯ ไม่ครบถ้วน และต่อมามีกระแสข่าวว่า ครม. ไม่ปฏิบัติตาม แต่ให้สำนักงานอัยการสูงสุด ส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองสูงสุดอีกครั้ง ว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว และได้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุด จึงขึ้นอยู่ว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณารับเรื่องเอาไว้หรือไม่  ซึ่งก็เป็นสิทธิที่หน่วยงานอิสระจะดำเนินการได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนกระทรวงของพลังงานในฐานะที่กำกับดูแล ปตท. นั้น ไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว โดยหากศาลปกครองสูงสุด เห็นว่าคำร้องของ คตง. นั้น มีประเด็นข้อเท็จจริงใหม่ ก็อาจจะรับเรื่องไว้พิจารณา  แต่หากศาลเห็นว่าเป็นประเด็นเดิม และไม่รับพิจารณาเรื่อง ก็ถือว่าเป็นที่สุดสิ้น

“กระทรวงพลังงานคงไม่ได้มีความกังวลอะไร เพราะศาลปกครองสูงสุด ได้เคยมีคำวินิจฉัยหลายครั้งแล้ว ว่า ปตท. ได้ดำเนินการส่งคืนท่อก๊าซฯ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดอย่างครบถ้วนแล้ว” พลเอก อนันตพรกล่าว

รมว. พลังงานกล่าวด้วยว่า แต่ไม่ว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพราะถือเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ถึงที่สุดแล้ว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด