ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังงานเร่งปรับแผนอนุรักษ์ เตรียมถกคมนาคมทำแผนแม่บทลดใช้พลังงานภาคขนส่ง

กระทรวงพลังงาน เร่งปรับแผนอนุรักษ์พลังงาน หวั่นไม่บรรลุเป้า 30% เตรียมหารือกระทรวงคมนาคม ทำแผนแม่บทลดใช้พลังงานภาคขนส่ง เล็งถก 3 การไฟฟ้าออกมาตรการประหยัด

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแนวทางด้านการอนุรักษ์พลังงานประเทศใหม่ เนื่องจากปัจจุบันพบว่าการลดใช้พลังงานยังดำเนินการไปได้ช้ามาก และอาจไม่บรรลุแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 ที่กำหนดลดสัดส่วนการใช้พลังงานลง 30% หรือ ต้องลดการใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่า 51,700 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ต่อปี ภายในปี 2579 ซึ่งปัจจุบันลดได้ประมาณ 8% ของแผน หรือเพียง 4,400 ktoe เท่านั้น

เบื้องต้นกระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เพื่อจัดทำแผนแม่บทการลดใช้พลังงานในภาคขนส่ง เนื่องจากที่ผ่านมาแผนลดใช้พลังงานในภาคขนส่ง ไม่บรรลุผลการประหยัดมากที่สุด เพราะไม่ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่า นายอารีพงศ์​ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เรียกประชุม 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ "มาตรการบังคับใช้เกณฑ์ Energy Efficiency Resources Standards หรือ EERS สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่" ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น โดยจะมีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลประหยัดต่อไป

"แผนประหยัดพลังงานในโรงงานอาคารควบคุมก็ยังดำเนินการอยู่ การส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ให้เกิดการประหยัดพลังงาน ก็เป็นไปตามแผน ส่วนที่ต้องปรับใหม่คือการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง มาตรการ EERS และมาตรการทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ต้องสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว

พร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานยังมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปรวบรวมข้อมูลและแนวทางการปรับแผนอนุรักษ์พลังงานและนำมาเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงานโดยเร็ว เพื่อนำมาปรับให้สอดคล้องกับการแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศหรือ PDP ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 ให้กระทรวงพลังงานปรับแผน PDP ประเทศใหม่อีกครั้ง

กลับสู่ข่าวทั้งหมด