ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานนำคณะสื่อบินดูงานพลังงานหมุนเวียนและ NOC ที่เดนมาร์กและนอร์เวย์

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนเดินทางศึกษาดูงานต้นแบบแหล่งสำรวจก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานชุมชน และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน ที่ประเทศเดนมาร์ก และนอร์เวย์ ช่วงระหว่างวันที่17-19พ.ค.2560 (ไม่รวมการเดินทาง) เพื่อให้การดำเนินภารกิจของกระทรวงพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประกาศยุทธศาสตร์ช่วงปี 2559-2563 ไว้ 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีความมั่นคงและส่งเสริมการลงทุน 2. ยุทธศาสตร์ด้านการกำดับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน         3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4.ยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล

สำหรับกำหนดการศึกษาดูงาน ในวันที่17พ.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะจะเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่บริษัทRamboll เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมากกว่า45ปี มีความโดดเด่นในการให้คำปรึกษาด้านพลังงานลมและขยะ

 

 

ส่วนวันที่18 พ.ค. จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ Samso Energy Academy ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านพลังงานที่โดดเด่นของเดนมาร์ก และการใช้พลังงานบนเกาะทั้งหมด ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนเกือบ100%  โดยจะมีวิทยากรมาบรรยายให้ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน วิสัยทัศน์ที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งจะได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตความร้อนจากฟาง และกังหันลมที่ชาวไร่ในพื้นที่เป็นเจ้าของ รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์และรถยนต์ไฟฟ้าของเทศบาลบนเกาะ Samso และโรงงานผลิตพลังงานความร้อนจากเศษไม้และผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar thermal collectors)

สำหรับในวันที่ 19 พ.ค. คณะจะเดินทางต่อไปยังกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรับฟังการบรรยายจากกระทรวงปิโตรเลียมและพลังงานของนอร์เวย์ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม ในรูปแบบของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ(National Oil Company -NOC) ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบสัมปทาน รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งนอร์เวย์ถือเป็นประเทศตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าว

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด