ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เล็งลดดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนอนุรักษ์พลังงาน จูงใจโรงงานใช้งบ หวังประหยัดได้ตามแผน

พพ.เตรียมปรับลดดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ในโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หวังจูงใจโรงงานอุตสาหกรรมหันกลับมากู้ผ่านกองทุนอนุรักษ์ฯ ภายใต้งบที่ยังเหลืออีก 800 ล้านบาท ระบุหากปล่อยกู้จากกองทุนฯ ได้ตามแผน จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 0.7 เมกะวัตต์  

นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.เตรียมพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน "โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน" ให้ต่ำกว่าปัจจุบัน ที่อยู่ในอัตราร้อยละ 3.5 เพื่อจูงใจให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานมากขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  หันไปกู้เงินจากธนาคารต่างๆ โดยตรง แทนที่จะกู้ผ่านกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3 ประกอบกับหลักเกณฑ์และเอกสารการกู้ทำได้สะดวก แต่การกู้ดังกล่าวไม่ได้เน้นที่การประหยัดพลังงาน แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากกว่า จึงไม่สามารถเก็บผลการประหยัดพลังงานเป็นสถิติให้กับหน่วยงานรัฐได้

ดังนั้น พพ.จึงต้องพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกู้และอัตราดอกเบี้ยให้จูงใจมากขึ้น เพราะในปี 2560 นี้ ยังเหลืองบจาก โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ ดังกล่าวอีก 800 ล้านบาท จากทั้งหมด 1,800 ล้านบาท หลังจากช่วงแรกของการเปิดโครงการมีผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสนใจขอกู้ไปแล้ว 1,000 ล้านบาท แต่ส่วนที่เหลืออีก 800 ล้านบาท เริ่มไม่มีการขอกู้ เพราะผู้ประกอบการรายเล็กไปกู้ธนาคารแทน

อย่างไรก็ตามเบื้องต้น พพ. เตรียมเจรจากับสถาบันการเงินของรัฐ ว่าจะยอมรับการปรับลดดอกเบี้ยได้ต่ำสุดเท่าไหร่  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะถือเป็นค่าบริหารจัดการของธนาคารรัฐที่ช่วยนำเงินกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ไปปล่อยกู้ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 1-2 เดือนนี้

ทั้งนี้หาก พพ. สามารถปล่อยกู้ได้ครบ 1,800 ล้านบาท จะช่วยให้เกิดการลดใช้พลังงานได้ 700 ล้านหน่วย หรือ 0.7 เมกะวัตต์ และคาดว่าผู้ประกอบการที่จะร่วมโครงการฯเพื่อขอกู้เงินที่เหลือ 800 ล้านบาท ส่วนใหญ่สนใจจะนำไปติดตั้งโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (โซล่าร์รูฟท็อป) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นส่วนใหญ่ เพราะคุ้มค่ากับการประหยัดไฟฟ้าระยะยาว อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขปัจจุบัน มีข้อกำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

นายดนัย ยังได้กล่าวถึง "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ"  ด้วยว่า คาดว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท และหากได้เริ่มดำเนินการในปี 2560 นี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานได้ตามศักยภาพสูงสุด 3.5% ได้ ซึ่งขณะนี้ พพ. อยู่ขั้นตอนการคัดกรองหน่วยงานรัฐที่ขอเข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะรู้ผลในอีก 2 เดือนจากนี้

นอกจากนี้ พพ. เตรียมเปิดโครงการอนุรักษ์พลังงานเฉพาะอาคารโรงพยาบาล เฟส2 งบสนับสนุน 750 ล้านบาท คาดว่าภายในสิ้นเดือน พ.ค.2560 นี้ จะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้ หลังจากก่อนหน้านี้ดำเนินโครงการเฟสแรกไปแล้ว 71 แห่ง งบสนับสนุน 750 ล้านบาท

สำหรับการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐนั้น มีกฎหมายที่อาคารรัฐต้องปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 90% ที่ดำเนินการประหยัดพลังงานได้ตามกฎหมาย จากอาคารรัฐที่มีทั้งหมด 850 แห่ง และสามารถประหยัดพลังงานได้ 2.5% จากการใช้พลังงานปกติ หรือคิดเป็นมูลค่าประหยัด 300 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งน้อยกว่าศักยภาพจริงที่ควรประหยัดได้ 3.5% หรือ 450 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากขาดงบประมาณและความเชี่ยวชาญวิธีการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด