ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.ผุดโครงการDark Skyเปลี่ยนหลอดตะเกียบเป็นLED7หมื่นหลอดบนดอยอินทนนท์

  • Date : 14/05/2017, 16:29.

กฟผ.จับมือกับโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผุดโครงการ Dark Sky เปลี่ยนหลอดตะเกียบเป็น LED 7 หมื่นหลอด ในแปลงปลูกดอกเบญจมาศ ที่ดอยอินทนนท์ ช่วยลดการฟุ้งกระจายแสง แก้ปัญหาระบบนิเวศน์ ในขณะเดียวกันก็คาดว่าช่วยลดค่าไฟฟ้าลงจาก4แสนบาทต่อเดือนเหลือ1แสนบาทต่อเดือน


นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.จับมือกับโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "Dark Sky" ทดลองเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ประมาณ 7 หมื่นหลอด ในแปลงปลูกดอกเบญจมาศที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ใช้งบประมาณ 7-8 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้น กฟผ. อาจจะลงทุนให้ก่อน

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวใช้หลอดตะเกียบแบบเก่า ซึ่งทำให้แสงฟุ้งกระจายมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้า  และระบบนิเวศน์เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแมลงเกิดความสับสนระหว่างกลางวันกลางคืน ยิ่งเปิดไฟฟ้ามาก ก็ทำให้มีแมลงในพื้นที่มาก และเกษตรกรก็จะใช้ยาฆ่าแมลงมากและซึมลงสู่ดิน

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กฟผ.จึงจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดตะเกียบเป็นหลอด LED ที่แสงไฟฟ้าไม่ฟุ้งกระจาย สามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้และจะช่วยลดค่าไฟฟ้าจาก 4 แสนบาทต่อเดือน เหลือ 1 แสนบาทต่อเดือนได้ 

อย่างไรก็ตาม กฟผ.จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 พ.ค. 2560 เพื่อเริ่มต้นโครงการ โดยภายหลังจากติดตั้งหลอด LED แล้ว กฟผ.จะติดตามว่ามีผลกระทบต่อการเติบโตของดอกไม้หรือไม่ 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด