ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ(NOC)

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเลือกหน่วยงานและคณะกรรมการศึกษาตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ(NOC)หลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ส่งพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่ผ่านความเห็นชอบพร้อมข้อสังเกต ส่งถึงครม.เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ยันเดินหน้าเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ บงกช ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี2565-2566

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียม 2-3 แนวทางสำหรับเลือกหน่วยงานและคณะกรรมการที่จะเป็นผู้ศึกษาการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ(NOC) เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เร็วๆนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้นำเสนอเรื่องการศึกษาการจัดตั้ง NOCที่ใส่เอาไว้ในข้อสังเกตในท้ายกฎหมาย เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานรับมาดำเนินการในรายละเอียดเพื่อส่งกลับไปยังครม.พิจารณาอีกครั้ง

โดยสัปดาห์หน้า กระทรวงพลังงานจะประชุมเพื่อสรุปทางเลือก 2-3 แนวทางดังกล่าวก่อนเสนอ ครม. ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการได้เสร็จทันภายในกรอบเวลาที่เหลืออีก30 วันตามที่ สนช.ระบุไว้ในข้อสังเกตแนบท้ายกฎหมาย อย่างแน่นอน

 “การประชุมสัปดาห์หน้าจะพิจารณาความเหมาะสมว่า หน่วยงานใด้จะเป็นผู้ศึกษาจัดตั้งNOC รวมถึงคัดเลือกตัวบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการศึกษาจัดตั้งNOCด้วย ซึ่งมี 2-3แนวทาง และจะต้องส่งเรื่องกลับไปครม.เพื่ออนุมัติให้หน่วยงานและบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการ โดยยืนยันว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะเสร็จภายใน 30 วัน ทันตามกรอบที่สนช.มอบไว้ 60 วัน” พล.อ.อนันตพร กล่าว

ส่วนกรณีเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรคสอง หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ได้กำหนดว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชนนั้น เรื่องดังกล่าวไม่หน้าจะกระทบต่อการเเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม 2 แหล่งทั้งเอราวัณ และบงกช ที่จะหมดอายุในปี 2565-2566  โดยขณะนี้ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเปิดประมูล ว่าแต่ละแหล่งจะเข้าเกณฑ์ระบบใด ทั้ง ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต(พีเอสซี) และระบบจ้างผลิต(เอสซี) คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 15 วัน จากนั้นจะเสนอให้ครม.พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข(ทีโออาร์)การเปิดประมูลภายในเดือนมิ.ย.นี้ 

ทั้งนี้แม้การเปิดประมูลทั้ง 2 แหล่ง จะเลื่อนออกจากกำหนดการเดิม 1-2 เดือน แต่ก็ยังถือว่าเป็นไปตามแผนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของเอกชน

กลับสู่ข่าวทั้งหมด