ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สพพ.ยังพร้อมหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในย่างกุ้ง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)หรือสพพ.ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ยังพร้อมให้การสนับสนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง(เขต North OkkalapaและเขตNorth Dagon)สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ในวงเงิน 1,785 ล้านบาท  แม้ว่าโครงการจะมีความล่าช้ามากว่า2ปีแล้ว

นาย เนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)หรือสพพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง(เขต North OkkalapaและเขตNorth Dagon)สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า  ล่าสุดเมื่อเดือนก.พ.2560 ที่ผ่านมาทางกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมา มีหนังสือขอให้ สพพ.พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โครงการดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว หลังจากที่ผ่านมาการดำเนินการมีความล่าช้ามากว่า2ปี เนื่องจากประเทศเมียนมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  โดยสพพ.ยังยืนยันที่จะให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับรัฐบาลเมียนมา เพื่อใช้ในการดำเนิน โครงการในวงเงิน 1,785 ล้านบาท 

ทั้งนี้เงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในเบื้องต้นนั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.50-2.50  ต่อปี ระยะเวลาการกู้5-30ปี วงเงินให้เปล่า0-30 ล้านบาท และระยะเวลาปลอดหนี้ 0-10ปี  ซึ่งการดำเนินการจะต้องเป็นการว่าจ้างผู้รับเหมาไทย และซื้อสินค้าจากไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ50%ของโครงการ  ทั้งนี้โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง(เขต North OkkalapaและเขตNorth Dagon) มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มาช่วยเป็นที่ปรึกษา

สำหรับ สพพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ก่อตั้งมาครบ12ปี และได้ดำเนินการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามกรอบความร่วมมมือทางด้านเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น GMS ,ACMECS ,BIMSTEC และASEAN  ทั้งด้านทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการ ทั้งสิ้น 72โครงการ รวมวงเงิน15,730 ล้านบาท  ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน  มากขึ้น 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด