ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลัดพลังงานย้ำในงานเซต้า2016ไทยต้องพึ่งถ่านหิน

  • Date : 24/03/2016, 14:00.

ปลัดพลังงานย้ำกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเซต้า2016ว่าไทยจำเป็นต้องพึ่งถ่านหินเพิ่มความมั่นคงด้านไฟฟ้า โดยเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้


นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย ประจำปี 2559 หรือ เซต้า 2016 ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในการกระจายความเสี่ยงในการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว21ปี พ.ศ. 2558-2579  หรือ PDP2015 ที่จะลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและพลังงานทดแทน 

  อย่างไรก็ตาม ถ่านหินยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ เนื่องจากประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องการให้มีการก่อสร้าง แต่ทางกระทรวงพลังงานยืนยันว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยและประเทศในเอเชียอีกหลายประเทศ เนื่องจาก เป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่ประชาชนยังมีรายได้ต่ำโดยเฉลี่ย จึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงจนเกินไป 

ทั้งนี้ กระทรวงยังคงเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชน ว่าการดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถทำได้โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ทันสมัย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว มีการใช้กันและประสบความสำเร็จทั้งในญี่ปุ่นและในยุโรป


 นายอารีพงศ์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ และหันมาใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้ว 2,000 เมกะวัตต์ และจากพลังงานชีวมวลอีก 2,000 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้นในอนาคต  นอกจากนั้น ไทยยังดำเนินการโครงการซื้อและแลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการรับซื้อไฟจากลาว และแลกเปลี่ยนไฟฟ้ากับมาเลเซียแล้ว และกำลังจะมีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเมียนมาและกัมพูชาในเร็ววันนี้

กลับสู่ข่าวทั้งหมด