ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานกระตุ้นผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงน้ำแข็งเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

รัฐมนตรีพลังงาน กระตุ้นห้องเย็น โรงน้ำแข็ง เปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  พร้อมปล่อยเงินกู้ 4,489 ล้านบาท คาดเกิดผลประหยัด 4,404 ล้านบาทต่อปี 


​พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรม Road show โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน พร้อมเยี่ยมชมอุตสาหกรรมห้องเย็น ณ จังหวัดสมุทรสาครว่า ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานสูงสุดของประเทศ นโยบายหลักของกระทรวงพลังงานจึงเร่งส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น และเพื่อขยายผลการส่งเสริมการปล่อยเงินกู้ให้แก่กลุ่มธุรกิจห้องเย็น อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน 

โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานมีมาตรการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) ดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5%ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อข้อเสนอโครงการฯ ผ่านโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งพร้อมปล่อยกู้ผ่านสถาบันการเงิน จำนวน 4,489 ล้านบาท โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดผลประหยัดพลังงาน 4,404 ล้านบาทต่อปี หรือลดการนำเข้าน้ำมันดิบได้ประมาณ248 ล้านลิตรต่อปี

ทั้งนี้ วงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำดังกล่าว กระทรวงพลังงานจะได้ร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) พลังงานจังหวัดและกลุ่มผู้ประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการวางระบบสนับสนุนโดยจะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Road show ไปตามภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือด้านการเงินให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความจำเป็นในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว เช่น การลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง อาทิ เครื่องทำความเย็น (Chiller) หม้อไอน้ำ (Boiler) เครื่องอัดอากาศ (Air compressor) เป็นต้น 

​“หัวใจสำคัญของโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในส่วนของผู้ประกอบการที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้นเองแล้ว ยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศในภาพรวม ที่กระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้ให้ได้ 30% ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ภายในปี 2579” พล.อ.อนันตพร กล่าว 

​นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการเงินหมุนเวียนฯ นี้ กระทรวงพลังงานจะได้เน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งและธุรกิจห้องเย็น ซึ่งเบื้องต้นได้สำรวจแล้วมีประมาณ 2,466 แห่ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ที่มีการใช้พลังงานสูง และควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในธุรกิจอื่นๆ ที่มีการใช้เครืองจักรอุปกรณ์อายุเกิน 10 ปี รวมไปถึงกลุ่มอาคารก่อสร้างใหม่ (Building Code)ตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นต้น

เพื่อขยายผลการส่งเสริมการปล่อยเงินกู้ให้แก่กลุ่มธุรกิจห้องเย็น อุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด