ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมให้ผู้ค้าLPGมาตรา7เพิ่มปริมาณสำรองLPGจาก1%เป็น2.5%เพื่อความมั่นคง

กรมธุรกิจพลังงาน.เตรียมกำหนดให้ผู้ค้าLPG ตาม มาตรา7 ต้องสำรองLPG เพิ่มขึ้นจาก 1% (3วันครึ่ง)เป็น 2.5%(10วัน)ของปริมาณการค้า  เพื่อความมั่นคง เนื่องจากก๊าซLPGที่ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่จะลดลงในอีก4-5ปีข้างหน้านี้ และประเทศจะต้องนำเข้าLPGมาทดแทนเพิ่มขึ้น  โดยมีผู้ค้ารายใหม่1-2รายนอกเหนือจาก ปตท. ยูนิคแก๊สฯ และสยามแก๊สฯ ที่แสดงความสนใจจะนำเข้าLPG 
            
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยว่า การกำหนดให้ผู้ค้าLPGมาตรา 7 ต้องสำรอง LPG จากปัจจุบัน 1% (3วันครึ่ง) เป็น 2.5%( 10วัน)ของปริมาณการค้า โดยจะมีผลบังคับวันที่  1 ม.ค.  2564 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ค้าได้มีเวลาในการก่อสร้างคลังLPGรองรับการนำเข้าLPG ที่คาดว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะLPG ที่ผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยผ่านโรงแยกก๊าซ จะปริมาณลงในอีก 4-5 ปีข้างหน้า กรมธุรกิจพลังงานจึงต้องให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณสำรองLPGไว้ใช้เพื่อความมั่นคง

 “ปัจจุบันการนำเข้าLPGเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 2 หมื่นกว่าตันแต่ในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งส่งผ่านโรงแยกก๊าซเพื่อผลิตเป็นLPG จะลดลง คาดว่า จะมีการนำเข้าLPG เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1แสนตันต่อเดือนดังนั้น เพื่อความมั่นคงผู้ค้าก็ต้องมีการสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีใช้ได้เพียงพอ 10 วัน โดยเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งLPGจากตะวันออกกลางมายังประเทศไทย ”นายวิฑูรย์กล่าว
                
สำหรับการเปิดเสรีนำเข้าLPGที่เริ่มเปิดให้ผู้ค้ายื่นเรื่องขอนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศตั้งแต่ 22 ม.ค. 2560และให้นำเข้าจริงมี.ค. 2560 นั้น ขณะนี้ยอมรับว่าตลาดLPG ยังไม่ได้ขยายตัวมากนัก  โดยมีผู้ที่นำเข้าLPG  คือ ปตท.และบมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัล และ บมจ.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมี   โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อให้อนุญาต  บริษัทสยามแก๊สฯ ใช้ เรือลอยน้ำเป็นคลังชั่วคราวในการนำเข้าLPG(Ship to Ship )ที่อ.ศรีราชา ไม่เกิน 3 ปี โดยกรมธุรกิจพลังงาน ต้องการให้สยามแก๊ส ลงทุนสร้างคลังบนบกแทน
                
นายวิฑูรย์ กล่าวว่า นอกเหนือจากผู้ค้า3 รายที่นำเข้าLPG แล้ว ยังมีเอกชน 1-2 รายใหม่ที่แสดงความสนใจที่จะนำเข้าLPGเพื่อจำหน่ายประเทศไทยส่วนหนึ่งและจะส่งออกส่วนหนึ่งโดยใช้ไทยเป็นฐานการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ใน ขณะที่เครือซิเมนต์ไทยได้ยื่นขอเป็นผู้ค้ามาตรา7 มาจำนวน 2 บริษัทเพื่อนำเข้าLPGเฉพาะการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเท่านั้น
               
 นายวิฑูรย์กล่าวว่า  ส่วนเกณฑ์การนำเข้าLPGเสรีเดิมผู้ประสงค์นำเข้าต้องทำแผนนำเข้า 3 เดือน และต้องแจ้งรายงานการนำเข้าต่อกรมธุรกิจพลังงานทุกวันที่ 20 ของเดือน   เริ่มตั้งแต่  20 ม.ค. โดยหากไม่สามารถนำเข้าได้ตามปริมาณที่แจ้งจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง  อย่างไรก็ตามล่าสุด กรมธุรกิจพลังงานได้ขยายระยะเวลาของแผนนำเข้าเพิ่มเป็น 6 เดือนแล้วเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นให้กับเอกชนมากขึ้น   

กลับสู่ข่าวทั้งหมด