ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟฟ้าพีคเป็นครั้งที่4ในรอบปี

  • Date : 22/03/2016, 21:38.

พีคไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งที่4ของปี2559  เดินหน้ารณรงค์ประชาชนร่วมลดใช้ไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่22 มีนาคม 2559 เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(Peak)ในเวลา 14.47 น. อยู่ที่ 27,222.5 เมกะวัตต์ซึ่งถือเป็นครั้งที่4ของปี2559แล้ว โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดพีคไฟฟ้าขึ้นอีกต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชน ช่วยลดพีคไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อน ที่คาดว่าจะเกิดความต้องการใช้สูงสุดด้วยการปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 1. ปิด คือปิดไฟที่ไม่จำเป็น 2. ปรับ คือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาหรือปรับ Fan Mode 3. ปลด คือปลดปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ และ4.เปลี่ยน คือเปลี่ยนอุปกรณ์มาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ชั่วโมงของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2559

โดยเมื่อวันที่21มี.ค.ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานโดยพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นเป็นประธานในงาน “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า”ที่กระทรวงพลังงาน เพื่อขอความร่วมมือให้คนไทยร่วมกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนที่มีโอกาสจะเกิดพีคไฟฟ้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) และแผนการรณรงค์การลดพีคไฟฟ้า โดยคาดว่าในปี 2559 การใช้ไฟฟ้าสูงสุด (peak) จะอยู่ที่ 29,018 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการประมาณการโดยค่า GDP ชุดใหม่ ร้อยละ 2.8 – 3.8 สูงกว่าปี 2558 ที่พีคอยู่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดการต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม 2559 และตั้งเป้าที่จะลดพีคให้ได้มากที่สุด

สำหรับพีคครั้งแรกเกิดไปเมื่อวันที่8 มี.ค. 2559 ที่ 26,147 เมกะวัตต์ และครั้งที่2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2559 เมื่อเวลา 19.13 น. พีคอยู่ที่ 26,417.7 เมกะวัตต์ และครั้งที่3 เกิดเมื่อวันที่ 17มี.ค.2559 เวลา14.54น. พีคอยู่ที่ 26,841.9เมกะวัตต์

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด