ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.สำรวจพบน้ำมันดิบในโครงการแอลจีเรีย

ปตท.สผ.โชคดี สำรวจพบน้ำมันดิบปริมาณสูงในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซโดยทดสอบอัตราการไหลของน้ำมันดิบถึง 6,152 บาร์เรลต่อวัน  เผย2ปีค้นพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในแหล่งดังกล่าว จำนวน 10 หลุม จากการเจาะสำรวจ 11 หลุม

ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วมทุนในโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งประกอบด้วย SONATRACH และ CNOOC Limited ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ Rhourde Ez Zita-1bis  ตามแผนงานเจาะสำรวจ ระยะที่ 3 โดยค้นพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ที่ระดับความลึก 4,037 เมตร จากการทดสอบอัตราการไหลของปิโตรเลียมด้วยเทคนิค (Drill Stem Test: DST) พบอัตราน้ำมันดิบเฉลี่ย 6,152 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติ 6.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม Triassic Argilo-gréseux Inférieur (TAGI) และยังค้นพบอัตราการไหลของน้ำมันดิบเฉลี่ย 302 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติ 0.2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมOrdovician (Ouargla Sandstone) อีกด้วย

 “เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การเจาะหลุมสำรวจในแปลงฮาสสิ  เบอร์ ราเคซครั้งนี้ ค้นพบน้ำมันดิบในปริมาณสูง เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเจาะพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากแผนการสำรวจที่ผ่านมา โดย ปตท.สผ.จะทำการเจาะหลุมประเมินผลอีก 2 หลุมเพื่อประเมินศักยภาพของแปลงดังกล่าวต่อไป” นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.กล่าว

การเจาะสำรวจปิโตรเลียมในแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ค้นพบน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติจากการเจาะหลุมสำรวจจำนวน 10 หลุม จาก 11 หลุม

แปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย มีพื้นที่ประมาณ 5,378 ตารางกิโลเมตร มีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ปตท.สผ.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในช่วงการสำรวจ ถือหุ้นร้อยละ 24.5 SONATRACH ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย ถือหุ้นร้อยละ 51 และ CNOOC Limited ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ถือหุ้นร้อยละ 24.5 

นอกจากโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ แล้ว ในประเทศแอลจีเรีย ปตท.สผ. ยังมีโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งได้เริ่มผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งเบอร์ซาบาแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ในอัตราประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด