ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห่วงพีคไฟฟ้าทะลุ29,000เมกะวัตต์ทำค่าไฟพุ่ง

  • Date : 21/03/2016, 17:48.

รัฐมนตรีพลังงานห่วงต้นทุนค่าไฟพุ่งหน้าร้อน ขอความร่วมมือประชาชนช่วยลดพีคไฟฟ้าไม่ให้ทะลุ29,000เมกะวัตต์ 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเปิดกิจกรรรมรณรงค์ “รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า” ว่า กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือประชาชนร่วมปฏิบัติการ “ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน” การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกๆ วันละ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 20 มี.ค.-20 พ.ค. 2559 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศ จึงต้องการให้ประชาชนช่วยกันลดใช้ไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดพีคสูงจนทำสถิติตรอบใหม่ขึ้น

อย่างไรก็ตามในปี 2559 นี้ กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คาดการณ์ว่าจะเกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง 29,018 เมกะวัตต์ และมีระดับเฝ้าระวังวิกฤติอยู่ที่ 28,500 เมกะวัตต์ ซึ่งอาจสูงกว่าพีคไฟฟ้าปี 2558 ที่อยู่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากขึ้น โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าในช่วงฤดูร้อนนี้อุณหภูมิจะสูงสุดแตะระดับ 44 องศาเซลเซียส ทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและปรับลดระดับอุณหภูมิมากขึ้น รวมทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานยาวนานขึ้นด้วย

ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงต้องเฝ้าระวังการใช้ไฟฟ้าของประชาชนมากขึ้นในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นจนทำลายสถิติอีกครั้ง เพราะหากใช้ไฟฟ้าสูงจะเกิดการผลิตไฟฟ้าสูงให้เพียงพอกับพีค และหากไม่พอจะต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นภาระค่าไฟฟ้าโดยรวมของประชาชนมากขึ้น

“พีคไฟฟ้าของประเทศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นปีละ 600 เมกะวัตต์ โดยจะใช้ไฟฟ้ามากในช่วง 14.00-15.00 น. โดยเฉพาะหน้าร้อนของแต่ละปีประมาณเดือน มี.ค.-พ.ค. มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนภาคอุตสาหกรรม และเอกชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนนี้เป็นพิเศษ”พล.อ.อนันตพร กล่าว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า มาตรการ“ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน” ได้แก่ การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น การปรับแอร์เพิ่ม 1 องศา มาอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส การปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ และการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ที่มีฉลากเบอร์ 5 ซึ่งหากร่วมมือกันก็เชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤติทุกอย่างได้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พีคไฟฟ้าปีนี้คาดว่าจะพุ่งถึง 29,000 เมกะวัตต์ แต่หากช่วยกันประหยัดพลังงานจะทำให้ไม่เกิดพีคระดับดังกล่าวได้ แม้ว่าประเทศไทยมีศักภาพผลิตไฟฟ้าได้ถึง 32,000 เมกะวัตต์ เพียงพอรองรับพีค แต่ก็ต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปกติให้เพียงพอต่อพีคที่เกิดขึ้น และต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ มาผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ซึ่งอาจมีต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้เริ่มรณรงค์การประหยัดพลังงานไปแล้ว คาดว่าผลจากการรณรงค์ตลอด 2 เดือนนี้จะช่วยให้ประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และเอกชน เกิดตระหนักและเห็นความสำคัญที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ทำให้พีคปี 2559 ช่วงหน้าร้อนอยู่ที่ระดับ 28,500 เมกะวัตต์ และต่ำกว่า 29,018 เมกะวัตต์ได้

กลับสู่ข่าวทั้งหมด