ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติฟันธงไม่เอาบรรษัทพลังงานแห่งชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ฟันธง ไม่ควรตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (NOC) โดยเตรียมทำหนังสือแจงเหตุผลต่อคณะรัฐมนตรี  ประกบกับผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ จัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ  จากกระทรวงการคลัง

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (NOC) ที่ กระทรวงการคลังรับไปดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ว่า ตามกรอบระยะเวลาทางกระทรวงการคลังจะศึกษาแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 2560 และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะได้ทำความเห็นประกอบ เพื่อยืนยันว่าไทยไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้ง NOC เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สามารถที่จะกำกับดูแลบริหารงานด้านปิโตรเลียมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้  

ทั้งนี้การจัดตั้ง NOC จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการแบ่งสายราชการใหม่ ซึ่งต้องแก้ระเบียบราชการ รวมถึงต้องยุบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบางส่วนของกรมธุรกิจพลังงาน  อีกทั้งกระทรวงการคลังจะต้องจัดสรรเงินเพื่อมาใช้บริหารงานใน NOC ด้วย
"กรมฯยังไม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังถึงผลการศึกษาการจัดตั้ง NOC ว่าสมควรตั้งหรือไม่ ซึ่งต้องรอดูผลการศึกษาออกมาก่อน โดยหากกระทรวงการคลังเสนอผลการศึกษาไปยัง ครม. ทางกรมฯก็จะนำเสนอความเห็นที่เคยศึกษาไว้ประกอบเหตุผลว่าทำไมจึง ไม่ควรจัดตั้ง NOC   “นายวีระศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) เสนอที่จะให้มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ เพื่อมากำกับดูแลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ และการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC)หรือระบบจ้างผลิต  แทนระบบสัมปทานเดิม โดยเชื่อว่าเป็นแนวทางที่รัฐจะได้ผลประโยชน์มากขึ้น และต้องการให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในพ.ร.บ.ปิโตรเลียมทั้ง 2 ฉบับ ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  

กลับสู่ข่าวทั้งหมด