ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบง.ปรับต้นทุนการผลิตเพื่อจูงใจให้นำขยะจากพลาสติกในประเทศมาผลิตเป็นน้ำมัน

กบง. ทบทวนต้นทุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกในปี 2559 โดยปรับเพิ่มให้ผู้ผลิตอีก5สตางค์ต่อลิตรเป็น14.55บาทต่อลิตร  ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างราคาน้ำมันดิบดูไบ ลบด้วย ต้นทุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ให้กับโรงกลั่นน้ำมัน  เพื่อจูงใจให้มีการนำขยะพลาสติกในประเทศมาผลิตเป็นน้ำมัน

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่9ม.ค.2560 ที่ผ่านมา มีมติให้ ทบทวนต้นทุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกในปี 2559 โดย พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 14.55 บาท/ลิตร หรือเทียบเท่าราคาน้ำมันดิบดูไบที่ประมาณ 65 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับหรือเพิ่มขึ้น 0.05 บาทต่อลิตร จากสูตรเดิมที่กำหนดไว้ที่ 14.50 บาท/ลิตร   ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน (9.00 บาท/ลิตร) ส่งผลทำให้การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกไม่สามารถแข่งขันกับราคาน้ำมันดิบดูไบได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก และจูงใจให้ผู้ผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกผลิตและจำหน่ายให้โรงกลั่น อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความเป็นอยู่ของประชาชน 
ที่ประชุม กบง. จึงได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราเงินชดเชยให้แก่โรงกลั่นน้ำมันที่รับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก  โดยให้อัตราเงินชดเชย = 14.55 – ราคาน้ำมันดิบ(หมายถึงราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนก่อนหน้า)

 ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันดิบดูไบสูงกว่า 14.55 บาท/ลิตร จะไม่มีการชดเชยต้นทุนการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก โดยให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป และให้มีการทบทวนต้นทุนฯ ทุกๆ หนึ่ง ปี

กลับสู่ข่าวทั้งหมด