ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าระยะแรกเน้นรถเมล์ขสมก.200คัน

เปิดแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยระยะแรกปี2559-2560เน้นรถเมล์ ขสมก.200คัน และสถานีอัดประจุ4แห่งของกฟน.

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่11มี.ค.2559 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ระยะที่1 ที่จะเริ่มดำเนินการในปี2559และ2560 โดยจะเน้นการเตรียมความพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและนำร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)จำนวน200คัน และการดำเนินการสร้างสถานีอัดประจุ ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)เพื่อรองรับ จำนวน4สถานี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสนับสนุนด้านภาษี และการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงอัตราค่าบริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับแผนในระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการในช่วงปี2561-2563นั้นจะ ขยายผลในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และเตรียมความพร้อมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งสมรรถนะแบตเตอรี่มอเตอร์ การกำหนดรูปแบบและมาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า การกำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าถาวรและค่าบริการสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ส่วนระยะที่3ตั้งแต่ปี2564ถึง2579จะ ขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลโดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart Charging) และพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (Vehicle to Grid: V2G)
โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2579 จะมียานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจำนวน1.2ล้านคันและสถานีอัดประจุครอบคลุมตามเมืองใหญ่ จำนวนประมาณ690สถานี

"การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งต้องตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม "นายทวารัฐ กล่าว

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด