ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชงกบง.ศุกร์18พ.ย.นี้อนุมัติขยายคลังรับLNGแห่งที่สองเป็น7.5ล้านตันต่อปี

ปตท.เสนอกบง.ศุกร์ที่18พ.ย.นี้ขอขยายสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 เพื่อรองรับLNGเป็น7.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะทำให้ปตท.มีศักยภาพรองรับLNG นำเข้าเพิ่มเป็น19ล้านตันต่อปี  พร้อมเตรียมเข้าไปลงทุนแหล่งLNG ร่วมกับปิโตรนาสของมาเลเซีย เพื่อทำสัญญาการนำเข้าระยะยาว

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมโครงข่ายพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 ว่า  ปตท.จะเสนอเรื่องขอขยายสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 (LNG Receiving Terminal ) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธาน  ในวันศุกร์ที่18 พ.ย.2559 นี้ จากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติให้สร้างเพื่อให้รองรับLNGได้5ล้านตันต่อปี จะขอขยายเพิ่มเป็น7.5 ล้านตันต่อปี หรือเพิ่มอีก2.5 ล้านตันต่อปี  โดยหากได้รับการอนุมัติ คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในปี2565

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีรับ-จ่าย LNG Receiving Terminal แห่งที่ 1 ระยะที่ 2 ที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จ.ระยอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองแอลเอ็นจีจากเดิม 5 ล้านตันต่อปี เป็น 10 ล้านตันต่อปี นั้นเป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560  ซึ่ง ปตท. พร้อมที่จะเดินหน้าก่อสร้างโครงการส่วนขยายอีก 1.5 ล้านตัน แล้วเสร็จในปี 2562   รวมศักยภาพในการรองรับLNG  เป็น11.5 ล้านตัน ต่อปี  โดยหาก กบง.อนุมัติให้ปตท.ขยาย สถานีรับจ่ายLNGแห่งที่2 เพิ่มเป็น7.5ล้านตันต่อปี จะทำให้  สถานีรับจ่ายLNGของปตท.ที่มีอยู่ทั้งหมด มีขีดความสามารถในการรองรับLNG นำเข้ารวม19 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปี2559 ความต้องการใช้LNG นำเข้าอยู่ที่2.9ล้านตัน แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสถานีรับและจ่ายLNG ที่มีอยู่จะรองรับไปได้จนถึงปี2568 เท่านั้น

นอกจากนี้  ปตท.ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit : FSRU) ในประเทศเมียนมา อีก3 ล้านตันต่อปี  ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ นั้นคากว่าจะสรุปผลได้ภายในปี2560

นายนพดล กล่าวว่า  ในส่วนของแผนการนำเข้า LNG ระยะยาวนั้น ปัจจุบัน ปตท. ยังมีสัญญานำเข้า  LNG  2 ล้านตันต่อปี จากประเทศกาตาร์   สำหรับสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. LIMITED ในปริมาณรายละ 1 ล้านตันต่อปี (รวม 2 ล้านตันต่อปี)  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)แล้วนั้น  คาดว่าจะสามารถนำเข้า LNG ได้ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560

นอกจากนี้ รวมทั้งยังรอภาครัฐอนุมัติให้ ปตท.เข้าไปการลงทุนแหล่งผลิต LNG และการนำเข้า LNG จากบริษัท ปิโตรนาส ของประเทศมาเลเซีย โดยเบื้องต้นคาดว่าจะทำสัญญานำเข้า LNG ระยะยาว 15 ปี และตามแผนจะเริ่มนำเข้าได้ช่วงครึ่งหลังของปี 2560 เช่นเดียวกัน

กลับสู่ข่าวทั้งหมด