ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีพลังงานแจงโครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรีช่วงแรกยังไม่ให้ขายไฟส่วนเกินเข้าระบบ

รัฐมนตรีพลังงานแจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ยืนยันโครงการนำร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรี 100เมกะวัตต์ จะเห็นผลภายในสิ้นปีนี้ แต่ยังไม่ให้มีการขายไฟฟ้าเข้าระบบ

รายการเดินหน้าประเทศไทย ซึ่งออกอากาศทางทีวีดิจิตอลทุกช่องช่วงหลังเคารพธงชาติ 18.00น.ของวันที่10 มีนาคม2559 มี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นแขกรับเชิญในรายการ เพื่อพูดคุยเรื่องความคืบหน้าการดำเนินนโยบายพลังงาน ในปี2559  โดยประเด็นสำคัญหนึ่งที่มีการชี้แจงในรายการคือ ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ที่ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ จะเป็นการนำร่องเพื่อทดสอบระบบ จำนวน100 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50 เมกะวัตต์ และ การไฟฟ้านครหลวง50 เมกะวัตต์  แต่จะเป็นการใช้ เพื่อประหยัดไฟในส่วนของตัวเองก่อน   ยังไม่อนุญาตให้มีการขายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่ง  ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้ น่าจะดำเนินการให้เห็นผลได้ หลังจากนั้นจึงจะมีการพิจารณา ว่าควรจะให้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบหรือไม่ 

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทน นั้นสูงกว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าที่มาจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน  ซึ่งที่ผ่านมารัฐให้การส่งเสริม ด้วยการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ผลิต ดังนั้นหากมีการส่งเสริมในส่วนส่วนที่มากเกินไป และเร็วเกินไป ค่าไฟฟ้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนประชาชนแบกรับภาระไม่ไหว  จึงเป็นบทบาทของกระทรวงพลังงานที่จะรักษาสมดุลย์ ระหว่างการส่งเสริมพลังงานทดแทน  กับอัตราค่าไฟฟ้าของประชาชน

สำหรับภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงานนั้น มุ่งเน้นใน3เรื่องหลัก คือการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  การกำกับดูแลราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรม  และการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการนำเข้า รวมทั้งการดูแลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ก่อนหน้านี้ นายดุสิต เครืองาม สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกอนันตพร  เพื่อให้กระทรวงพลังงานชะลอการนำเรื่องโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี นำร่อง100 เมกะวัตต์ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคระกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) วันที่11 มี.ค.นี้ ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ให้มีการขายไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้ภายในบ้าน เข้าสู่ระบบในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทำให้โครงการมีผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  ประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในคณะทำงาน และทำให้การดำเนินการโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีในช่วงแรก ยังไม่ให้มีการขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบ นั้น เนื่องจาก ยังมีประเด็นเรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ และเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป จะต้องจ่ายภาษีส่วนนี้ให้กับกระทรวงการคลัง ด้วยทำให้มีขั้นตอนเรื่องของกฏระเบียบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง    นอกจากนี้ในภาพรวมของโครงการ ดังกล่าวหากมีการเปิดให้มีการขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบอย่างเสรี  ได้นั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ผู้รับภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นคือประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีจำนวนมากกว่า  รัฐจึงจะต้องพิจารณาผลกระทบในส่วนนี้ด้วย 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด