ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยผลศึกษาราคาE85ที่เหมาะสมควรอยู่ที่15.05บาทต่อลิตรดีเซล23.79บาทต่อลิตร

สถาบันปิโตรเลียมฯ เผยผลการศึกษาราคาแก๊สโซฮอล์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน ชี้ E85 ควรอยู่ที่ 15.05 บาทต่อลิตร และดีเซล ควรอยู่ที่ 23.79 บาทต่อลิตร ต่างกัน8.74 บาทต่อลิตร เร่ง เสนอ พพ. นำไปปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์เชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ 


นายเรืองศักดิ์ ฐิติรัตน์สกุล รองผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) เปิดเผย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์Energy News Center ว่า สถาบันฯได้จัดทำและรับฟังความเห็นโครงการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศต่อไป 

 โดยผลสรุปโครงการดังกล่าวฯ ได้นำเสนอการคำนวณราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์และดีเซลที่เหมาะสมกับประเทศไทยตามค่าความร้อนของเชื้อเพลิง  โดยราคาE85 ที่เหมาะสมนั้น จะต้องนำสูตรตัวเลข 0.74 คูณกับราคาแก๊สโซฮอล์E20  ดังนั้นราคา E85 ที่เหมาะสมขณะนี้ควรอยู่ที่  15.05 บาทต่อลิตร แต่ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ 16.49 บาทต่อลิตร  ซึ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น

ส่วนสูตรราคาดีเซลที่เหมาะสมนั้น จะต้องนำสูตรตัวเลข 1.17 คูณกับราคาแก๊สโซฮอล์ E 20 จะได้ราคาดีเซลที่เหมาะสม ดังนั้นราคาดีเซลที่เหมาะสมขณะนี้คือ 23.79 บาทต่อลิตร ใกล้เคียงกับปัจจุบันที่จำหน่ายอยู่ 23.09 บาทต่อลิตร  โดยราคาดีเซลและE85 ที่ควรจะเป็นจะต่างกันประมาณ8.74บาทต่อลิตร 
"สูตรตัวเลขดังกล่าวเป็นทฤษฏีค่าความร้อนพลังงาน ที่สามารถนำมาใช้คำนวณราคาแก๊สโซฮอล์E85 และดีเซล ที่เหมาะสมโดยใช้ราคาแก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นตัวตั้ง" 

นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า ราคาที่เกิดจากการใช้สูตรดังกล่าวคำนวณ จะช่วยให้เกิดการจูงใจประชาชนให้ใช้แก๊สโซฮอล์E85 และ E20 มากขึ้น โดยภาครัฐไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนราคาอีกต่อไป แต่หากต้องการใช้ราคาเป็นกลไกเพื่อจูงใจการใช้แก๊สโซฮอล์บางชนิดเป็นพิเศษก็สามารถใช้เงินอุดหนุนได้ 

นอกจากนี้ได้นำเสนอแนวทางยกเลิกแก๊สโซฮอล์ E10 คือ แก๊สโซฮอล์91 และ 95 ในอนาคตนั้น จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ให้เลือกให้น้ำมันตรงตามคุณสมบัติของรถตัวเอง เช่น รถที่ใช้น้ำมัน E20 ได้ก็ต้องสนับสนุนให้กลับมาใช้ E20 แต่ปัจจุบันพบว่า รถE20 ส่วนใหญ่จะไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และโซฮอล์ 95 เป็นส่วนใหญ่

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด