ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ. เดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกว่า 1,000 เมกะวัตต์

กกพ. เตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายโครงการ รวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ช่วง ส.ค. - ก.ย. นี้ ชี้ช่วยผลักดันการลงทุนด้านพลังงานทดแทนกว่า 6 หมื่นล้านบาท

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. เตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหลายโครงการในเดือน ส.ค.- ก.ย. 2559 นี้ รวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นการลงทุน 60 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์

โดยโครงการที่จะเปิดรับซื้อได้แก่ 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับซื้อได้ในเดือน ส.ค. 2559 จากเดิมกำหนดรับซื้อวันที่ 22 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก โดยมีการเสนอขายไฟฟ้ารวมถึง  553 เมกะวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายที่รับซื้อเพียง 36 เมกะวัตต์ ดังนั้นจึงต้องเลื่อนเวลาเปิดรับซื้อไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขายไฟฟ้าดังกล่าว

2.การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม รวม 50 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดได้ในเดือน ส.ค. 2559 ทั้งนี้ กกพ. จะเร่งจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติให้เป็นไปตามการดูแลสิ่งแวดล้อม (COP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ โดยไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้น หากผู้ผลิตไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่เสนอขายไฟฟ้าไม่ถึง 10 เมกะวัตต์ ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ COP ให้ครบถ้วนด้วย

3. การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน จำนวน 130 เมกะวัตต์ คาดเปิดรับซื้อได้ในเดือน ก.ย. 2559 โดยสัปดาห์หน้าคาดว่าจะสามารถเปิดรับฟังความเห็นด้านระเบียบการรับซื้อจากประชาชนได้  

4. การเปิดรับซื้อไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม) เฉพาะหน่วยราชการและสหกรณ์การเกษตร เฟส 2 โดยคาดว่าจะเปิดกระบวนการรับซื้อได้ประมาณเดือน ส.ค.-ก.ย. 2559 นี้ โดยจะรับซื้อ 519  เมกะวัตต์ แบ่งเป็นไฟฟ้าจากหน่วยราชการ 400 เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตรอีก 119 เมกะวัตต์

5. การรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ด้วยวิธีการประมูล รอบ 2 กว่า 400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดรับซื้อได้ประมาณ  ไตรมาส 3 ของปี 2559 นี้

นอกจากนี้ กกพ. จะประกาศเปิดรับผู้ร่วมโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ โซล่าร์รูฟท็อปเสรี จำนวน 100 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในเดือน ส.ค.2559 โดยการไฟฟ้านครหลวงเปิดรับ 50  เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีก 50 เมกะวัตต์

กลับสู่ข่าวทั้งหมด