ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPSCร่วมทุน24M Technologies พัฒนาแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

GPSC ร่วมทุนสหรัฐพัฒนาผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน รองรับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่ขยายตัวรวดเร็ว ทั้งการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมวางแผนวางเพิ่ม Charging Station ทั้งในและนอกปั๊ม 
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว " Tevin at PTT " ว่า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท 24M Technologies, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบ ลดระยะเวลาในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนลดลงอย่างมาก ในขณะที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงขึ้น 
 
ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีความท้าทาย คือ ไม่สามารถควบคุมกำลังการผลิตได้สม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากจะใช้เป็นพลังงานหลัก จะต้องพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บประจุไฟได้มาก ปล่อยกระแสได้สม่ำเสมอ และอายุใช้งานนาน ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆที่กำลังขยายตัวเพิ่มชึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และรถยนต์ไฟฟ้า
 
"ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแล็บผลิตแบตเตอรี่ Prototype ของ 24M ที่เมือง Boston ซึ่งมีความร่วมมือกับงานวิจัยของ MIT และรับทราบแผนการลงทุนในขั้นแรกที่จะตั้งโรงงานผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น รู้สึกประทับใจกับศักยภาพของเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะมีโอกาสเป็นธุรกิจ New S curve ของกลุ่ม ปตท.แล้ว ยังสามารถสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยได้ด้วย"
 
อย่างไรก็ตามตอนนี้กระแสรถไฟฟ้าหรือ eCar กำลังมาแรง โดยรถยนต์ Tesla ก็เข้ามาโชว์โฉมในเมืองไทยแล้ว ปตท. เห็นแนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต จึงได้เริ่มลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า โดยมีGPSC ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด รวมถึงพลังน้ำและพลังแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งในระหว่างนี้ ปตท.กำลังเตรียมการรองรับการใช้ eCar ในวงกว้าง โดยวางแผนเพิ่ม Charging Station ทั้งในและนอกปั๊ม 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด