ข่าวที่เกี่ยวข้อง

PEAหวั่นโซลาร์รูฟท็อปเสรีกระทบรายได้ เตรียมธุรกิจใหม่รับมือ

  • Date : 14/06/2016, 14:33.
PEA เตรียมแผนธุรกิจใหม่รับมือโครงการโซล่าร์รูฟท็อปเสรี หวั่นกระบทรายได้ เร่งวิเคราะห์ยอดขายไฟฟ้าในอนาคต ขณะโครงการนำร่องสมาร์ทกริดเมืองพัทยา คาด TOR เสร็จส.ค.นี้ อีก 2 ปีเริ่มใช้งานจริง       
 
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดเผยว่า PEA อยู่ระหว่างทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ หากรัฐบาลเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซล่าร์รูฟท็อป)แบบเสรี ที่ทุกบ้านสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองและขายไฟฟ้ากลับเข้าระบบได้ด้วย ทั้งนี้จะวิเคราะห์ว่าส่งผลกระทบต่อรายได้จาการขายไฟฟ้าหรือไม่และเท่าไหร่  พร้อมทั้งได้เตรียมแผนธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโซล่าร์รูปท็อปเสรีรองรับไว้ด้วย โดยเฉพาะธุรกิจบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าร์ เป็นต้น
 
 ส่วนโครงการนำร่องโซล่าร์รูฟท็อปเสรี 100 เมกะวัตต์นั้น PEA กำลังจัดแบ่งโควต้าที่ได้รับมา 50 เมกะวัตต์ สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย และกลุ่มภาคธุรกิจ ส่วนอีก 50 เมกะวัตต์ เป็นของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) พร้อมกันนี้ PEA มั่นใจว่าจะจัดเตรียมมิเตอร์ไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ร่วมโครงการนำร่องดังกล่าวได้ครบ สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการเตรียมเปิดรับผู้ร่วมโครงการเร็วๆนี้
 
 นายเสริมสกุล กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(สมาร์ทกริด)ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรีนั้น อยู่ระหว่างการจัดทำเงื่อนไขการประมูล(TOR) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนส.ค. 2559  จากนั้นจะเริ่มหาผู้รับจ้างดำเนินงานภายในปีนี้ และคาดว่าอีก 1-2 ปีโครงการนี้จะติดตั้งระบบเสร็จ  
 
 อย่างไรก็ตามโครงการนี้ PEA จะแจกจ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(สมาร์ทมิเตอร์) ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองพัทยาทั้งหมด 1.2 แสนรายฟรี ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับการบริหารจัดการไฟฟ้าได้ดีขึ้น เพราะผู้ใช้ไฟฟ้าจะทราบข้อมูลไฟฟ้าของตัวเองได้ และช่วยให้ผู้ผลิตไฟฟ้าบริหารการจ่ายไฟฟ้าได้แม่นยำขึ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มความมั่นคงไฟฟ้าในเมืองพัทยาได้สูง ส่วนการขยายโครงการนี้ไปสู่พื้นที่ 30 เมืองหลักทั่วประเทศไทยนั้น ทางคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ชะลอโครงการเพื่อรอดูผลนำร่องโครงการสมาร์ทกริดเมืองพัทยาก่อน
 
 
 
 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด