ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทย เมียนมา เห็นชอบเดินหน้าโรงไฟฟ้ามายตง เฟสแรก3,000เมกะวัตต์

  • Date : 10/06/2016, 14:58.

ไทย เมียนมา เห็นชอบร่วมกันเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง เฟสแรก3,000เมกะวัตต์ คาดเริ่มก่อสร้างได้ปี2562 ส่วนความร่วมมือด้าน LNG  เห็นชอบให้ปตท.สร้างคลังลอยน้ำรองรับขนาด3ล้านตันต่อปี ที่เมืองกันบ็อกป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตกของไทย

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและเมียนมา (Myanmar-Thailand Joint Working Committee หรือ MTJWC) ซึ่งเป็นการประชุมในระดับปลัดกระทรวงพลังงานของไทยและปลัดกระทรวงพลังงานและไฟฟ้า เมียนมา จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยผลการหารือเบื้องต้นทั้งสองประเทศเห็นชอบเดินหน้าความร่วมมือซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง เมียนมา เฟสแรก 3,000 เมกะวัตต์ จากเดิมที่เคยมีข้อตกลงร่วมกันในการซื้อขายไฟฟ้าไว้ที่ 7,000 เมกะวัตต์ 

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องแบ่งเป็น 2 เฟส เนื่องจากปริมาณน้ำค่อนข้างมากหากทำเขื่อนเดียวจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างได้ จีงต้องปรับเป็นการสร้างเชื่อนตอนบนและตอนล่างแทน ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการศึกษาด้านเทคนิค โดยเฉพาะความสูงของเขื่อนโรงไฟฟ้ามายตง และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน ก.ค. 2559 นี้  และจะก่อสร้างได้ประมาณปี 2562 ตามแผนเดิม ส่วนความร่วมมือสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัดจี ในเมียนมานั้น มีความก้าวหน้าเช่นกัน โดยเร็วๆนี้จะเริ่มสำรวจพื้นที่ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) สร้างคลังก๊าซธรรมชาติ(LNG)แบบลอยน้ำ หรือ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) รองรับ LNG ขนาด 3 ล้านตันต่อปี  ในพื้นที่เมืองกันบ็อก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองทวาย  เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเป็นหลัก และบางส่วนใช้ในเมียนมา โดยหลังจากนี้ทาง ปตท.จะเข้าไปตรวจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม 1 พื้นที่ในการสร้างคลัง LNG ลอยน้ำ จากทั้งหมดที่พิจารณาไว้ 5 พื้นที่  พร้อมกันนี้จะมีการศึกษาคลัง LNGลอยน้ำเฟส 2 แต่ต้องดูความต้องการใช้ที่เกิดขึ้นจริงก่อน อย่างไรก็ตามการสร้างคลัง LNGลอยน้ำดังกล่าวถือเป็นคลัง LNG แห่งแรกของเมียนมาและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของเมียนมาด้วย

นายอารีพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าป้อนโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา นั้น ไทยยังยืนยันจะส่งไฟฟ้าให้ 100 เมกะวัตต์ โดยไทยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีพัฒนาสายส่งไฟฟ้าเข้านิคมฯทวายระยะทาง 70 กิโลเมตร ขณะที่ภาคเอกชนของเมียนมาจะพัฒนาสายส่งไฟฟ้าป้อนนิคมฯทวาย เป็นระยะทาง 130 กิโลเมตรเช่นกัน

นอกจากนี้ทาง ปตท.จะเข้าไปช่วยอบรมยกระดับความรู้ให้กับโรงเรียนอาชีวะของเมียนมา เพื่อรองรับการสร้างนิคมฯทวาย รวมทั้ง กฟผ.จะช่วยยกระดับความรู้ด้านการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าด้วย    

อย่างไรตามความร่วมมือดังกล่าวจะมีการประชุมหารือในระดับการวางแผนปฏิบัติการช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. และจากนั้นจะจัดประชุมในระดับปลัดกระทรวงอีกครั้งในเดือน พ.ย. นี้ต่อไป 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด