ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ.เสนอซื้อคืนหุ้นกู้500ล้านเหรียญสหรัฐ

ปตท.สผ.เสนอซื้อคืนหุ้นกู้ 500ล้านเหรียญสหรัฐ เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนรองรับความผันผวนของราคาน้ำมัน และโอกาสทางธุรกิจ

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559ที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2561 ในรูปแบบของ Tender Offer ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559นี้  

ทั้งนี้บริษัทประเมินว่าผลสำเร็จจากการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น สะท้อนผ่านอัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่อยู่ระดับต่ำ เพิ่มความเชื่อมั่นต่ออันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Ratings) ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับความต้องการใช้เงินได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทสามารถระดมเงินได้ทันทีหากจำเป็น เนื่องจากตลาดเงินปัจจุบันมีสภาพคล่องสูงมาก และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

บริษัทเชื่อว่าเงินสดคงเหลือที่มีอยู่ รวมวงเงินกู้หมุนเวียนแบบผูกพันและไม่ผูกพันที่มีกับธนาคารพาณิชย์อีกจำนวนรวมเทียบเท่าประมาณ1พันล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้สถานะการเงินของบริษัทมีความพร้อมที่จะรองรับความผันผวนของราคาน้ำมัน และโอกาสทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ได้ในขณะนี้

 “ในภาวะที่ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวน การลดต้นทุนในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่สิ่งสำคัญ เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและมีความพร้อมเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต” นายสมพร กล่าว

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด