ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ.เตรียมรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีก1,189เมกะวัตต์ภายในปี2560

  • Date : 03/06/2016, 19:15.
กกพ. เตรียมรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนอีก 4 โครงการ กว่า 1,189 เมกะวัตต์ภายในปี 2560 ด้านการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จังหวัดภาคใต้ได้รับความสนใจสูงถึง 1,800  เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 36 เมกะวัตต์
 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. จะทยอยประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทน อีก 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,089-1,189 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 ได้แก่ 
 
1. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยล่าสุดกำลังเปิดรับฟังความเห็นเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง หรือ ฟีดอินทารีฟ คาดว่าที่ประชุม กกพ. จะเห็นชอบหลักเกณฑ์และออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายในเดือน ก.ค. นี้ และจะเปิดให้ผู้ประกอบการเสนอขายไฟฟ้าระหว่างวันที่ 22-31 ส.ค. นี้ โดยผู้ประกอบการจะเสนอขายไฟได้ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อราย จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 30 ก.ย. และต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายในวันที่ 30 ม.ค. 250
 
2. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 120 เมกะวัตต์ โดย กกพ. อยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าและคาดว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ช่วงต้นเดือน ก.ค. นี้ ล่าสุด และถ้ามีผู้เสนอขายไฟฟ้าจำนวนมากก็จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ขยายเป้าหมายการรับซื้อจาก 500 เมกะวัตต์
 
3. โรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยระบบประมูลแข่งขันลดอัตราฟีดอินทารีฟ โดยคาดว่าจะรับซื้อได้ 300-400 เมกะวัตต์ และ 4. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ฟาร์มราชการ) ระยะที่ 2 กำลังการผลิต 519 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นราชการ 400 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ 119 เมกะวัตต์ โดย กกพ. จะประกาศรับซื้อโครงการนี้หลัง 3 โครงการแรกประกาศรับซื้อเรียบร้อยแล้ว
 
สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลแบบประมูลฟีดอินทารีฟ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 3 อำเภอใน จ.สงขลา ซึ่งโครงการได้รับความสนใจอย่างมาก ล่าสุดมีผู้ยื่นขอตรวจสายส่งไฟฟ้าที่รองรับได้ถึง 290 ราย กำลังการผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ จากเป้าหมายการรับซื้อ 36 เมกะวัตต์ 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด