ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กพช.อนุมัติต่อสัญญาSPPโคเจนอีก3ปีรับซื้อไฟไม่เกิน60เมกะวัตต์

  • Date : 30/05/2016, 18:21.

กพช. อนุมัติต่อสัญญาโรงไฟฟ้า SPP โคเจนฯ 3 ปีรับซื้อไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าSPPโคเจนฯสร้างใหม่รับซื้อไม่เกิน 30เมกะวัตต์ ในราคา 2.81 บาทต่อหน่วย พร้อมให้ปตท.ทบทวนสัญญาซื้อLNG กับShell และBP ใหม่ และเปิดทาง กฟผ.ศึกษาคลังLNG ลอยน้ำ ขนาดความจุ 5 ล้านตันต่อปี  ส่วนเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพ  เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซลB10 ก่อนใช้จริงปีหน้า 

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติในวันนี้ (30 พ.ค.) ให้ต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)ประเภทพลังความร้อนร่วม(Cogeneration) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายให้กับนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2560-2561 

โดยให้ต่อสัญญารับซื้อไฟฟ้าไปอีก 3 ปี และสามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ได้ไม่เกิน 60 เมกะวัตต์ และไม่เกินกว่าปริมาณขายไฟฟ้าตามสัญญาเดิม ในราคา 2.37 บาทต่อหน่วย 

สำหรับ SPP-Cogeneration ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2562-2568 นั้น กพช.อนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม โดยให้ขายไฟฟ้าให้ กฟผ.ได้ไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ และไม่เกิน 30% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมไอนำ้ และต้องไม่เกินกว่าปริมาณขายไฟฟ้าตามสัญญาเดิม ในรคา 2.81 บาทต่อหน่วย โดยให้มีสัญญารวม 25 ปี 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งให้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้สามารถลดปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบได้และปรับหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ สนพ.ศึกษา SPP-Power Pool เพื่อรองรับกลไกการประมูลรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราส่วนลดพิเศษในอนาคต โดยให้รีบกลับมาเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน(กบง.)และกพช.ต่อไป 

นายทวารัฐ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กพช.ยังมอบหมายให้ กฟผ.ไปศึกษาโครงการคลังก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ลอยน้ำ หรือ โครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน สำหรับรองรับการนำเข้า LNG ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพื่อจัดส่งก๊าซฯให้แก่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พระนครเหนือ รวมทั้งจัดส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ โดยให้นำกลับมาเสนอ กบง.และ กพช.พิจารณาภายใน 3.5 เดือน 

พร้อมกันนี้ กพช.ยังเห็นชอบให้นำร่องการใช้ไบโอดีเซล B10 ในรถของหน่วยงานราชการ ทหาร เอกชน ก่อนผลักดันให้เกิดการใช้ไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกภายในเดือนพ.ค. ปี 2560 ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล เป็นผู้ขับดำเนินการ และรายให้ให้ กบง.ทราบเป็นระยะ 

ขณะที่พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ไปเจรจาทบทวนสัญญา LNG SPA กับบริษัท Shell และ BP ใหม่ เพื่อให้ราคาซื้อขาย LNG สะท้อนราคาปัจจุบันที่มีราคาถูกลง ซึ่งปตท.ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวและเลื่อนกำหนดส่งมอบ LNG ของสัญญาทั้ง 2 ฉบับออกไปจากเดิมปี 2559 เป็นปี 2560 และอยู่ระหว่างการเจรจาปรับลดราคา LNG ทั้งนี้หากปรับแก้สูตรราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในร่างสัญญา LNG SPA เสร็จ ปตท.จะรายงานกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอ กพช.เห็นชอบก่อนดำเนินการลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฉบับอีกครั้ง 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด