ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอร์ดกฟน.ตั้งชัยยงค์ พัวพงศกร เป็นผู้ว่ากฟน.คนใหม่

บอร์ด กฟน.มีมติเห็นชอบตั้ง "ชัยยงค์ พัวพงศกร" รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เป็น ผู้ว่าการ กฟน.คนใหม่

รายงานข่าวจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งว่า ในการประชุมนัดที่ 665 ของ คณะกรรมการ กฟน.เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีและระบบสื่อสาร กฟน. เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟน.เสนอ แทนนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 4 กันยายน 2559 นี้ 

สำหรับประวัติของ นายชัยยงค์ พัวพงศกร นั้น เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2501 อายุ 58 ปี จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลัง เกียรตินิยมอันดับ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นอกจากนี้ยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.19 ปรม.11) ศาลปกครอง (บยป.5) สถาบันศศินทร์ (SEP27) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP219) 

โดยผลงานที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การนำระบบ ICT เข้ามาใช้ในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น MEA Smart Life ซึ่งเป็น application บนสมาร์ทโฟนตัวแรกๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนผ่านมือถือมาตั้งแต่ปี 2556  ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลไปต่อเชื่อมกับระบบงานภาคสนาม (Field force Management) สำหรับการรับแจ้งและแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องด้วยความรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังเป็นผู้บริหารโครงการ GIS 1:1000 ซึ่งเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดที่สุดที่มีในปัจจุบัน 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด