ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดใช้กลุ่มเบนซินเดือนเม.ย.เพิ่ม3.93%

กรมธุรกิจพลังงาน เผยยอดใช้เบนซิน โซฮอล์ เดือนเม.ย. เพิ่ม 3.93% เหตุประชาชนแห่ใช้รถเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่การใช้ก๊าซ LPG และ NGV ปรับลดลง ชี้ยอดนำเข้า LPG พุ่ง 201.43% เพื่อ built stock 
 

รายงานข่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ยอดใช้น้ำมันประจำเดือน เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา  กลุ่มน้ำมันเบนซิน โซฮอล์ มียอดการใช้เพิ่มขึ้น 3.93% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.2559 โดยมียอดใช้อยู่ที่ 29.51 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้ประชาชนเดินทางมากขึ้น  ขณะที่ยอดใช้น้ำมันดีเซล ปรับตัวลดลง 4.74% อยู่ที่ 62.30 ล้านลิตรต่อวัน  เนื่องจากภัยแล้งทำให้ภาคเกษตรใช้ดีเซลน้องลง ประกอบกับโรงไฟฟ้าใช้ดีเซลลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.2559 

 
ส่วนสถานการณ์การใช้ก๊าซหุงต้ม(LPG)เดือนเม.ย.2559 ปรับตัวลดลง 1.77% อยู่ที่ 15.61 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หยุดดำเนินการใช้ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา แต่การนำเข้า LPG เดือนเม.ย.นี้ กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง  201.43% อยู่ที่ 69 ล้านกิโลกรัม เนื่องจากมีการทำสัญญาเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อ built stock เพราะเดือนก่อนนำ LPG ที่เก็บไว้มาใช้ อีกทั้งในเดือนพ.ค.นี้ จะนำเข้าลดลง เหลือเพียง 1 ลำเรือเท่านั้น 
 
ขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์(NGV) นั้น ลดลง 10.14% อยู่ที่ 7.61 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากเดือนเม.ย.มีวันหยุดยาวทำให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าไม่สามารถเดินรถได้ตามปกติ 
 
สำหรับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเม.ย. 2559 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 18.54% อยู่ที่ 1,046,027 บาร์เรลต่อวัน เป็นผลจากการนำเข้านำ้มันดิบเพิ่มขึ้น  26.68% อยู่ที่ 980,377 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 43,529 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปลดลง 39.51% อยู่ที่ 65,650 บาร์เรลต่อวัน มูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปลดลง 45.75% คิดเป็นมูลค่า 3,341 ล้านบาทต่อเดือน 
 
ส่วนการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ปรับลดลง 27.85% อยู่ที่ 110,290 บาร์เรลต่อวัน และมูลค่าส่งออกลดลง 28.73% คิดเป็นมูลค่า 4,838 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการลดลงของน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันก๊าด น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันเตา เนื่องจากโรงกลั่นกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด